Обучение на деца от 1 до 4 клас в квартал Илиянци - 98 НУ Св. св. Кирил и Методий София

98 НУ Св. св. Кирил и Методий София - обучение на деца от 1 до 4 клас в квартал Илиянци.

98 НУ Св. св. Кирил и Методий София - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение на деца от 1 до 4 клас в квартал Илиянци

98 НУ Св. св. Кирил и Методий София - обучение на деца от 1 до 4 клас в квартал Илиянци. В училището се извършва обучение при целодневна организация на учебния ден за всички класове и паралелки. Учебното заведение приема деца от кварталите Илиянци, Надежда, Свобода, Обеля, Люлин и Нови Искър.

98 НУ "Св св Кирил и Методий" София е единственото учебно заведение в столицата, чиято организация на работа е изцяло по Вариант №2, учебните часове от задължителната подготовка са съчетани с часове за самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси. Стремим се всяка учебна дисциплина да се провежда от квалифициран специалист, чрез съвременни методи за обучение и възпитание. Основна цел е да се предизвика интерес към науката, изкуството и спорта и желание за самоусъвършенстване у всяко дете. Основен метод на работа е игровият. Стремежът е да дадем възможност на всяко дете да открие своите силни страни и да ги развие.

98 НУ "Св Св Кирил и Методий" София предлага нестандартна „домашна” атмосфера, всички пространства в училището са организирани за нуждите на децата. В училището се влиза с „вътрешни обувки“, няма звънци домашни задания през работните дни от седмицата. Към учителите децата се обръщат на собствено име, но на ВИЕ. Стандарт е - всеки учител да познава всяко дете в УЧИЛИЩЕТО.

За учениците от други квартали на столицата, училищното настоятелство е организирало удобен транспорт.

Подобни от категорията
Още обучение предлагани от 98 НУ Св. св. Кирил и Методий София
Ключови думи за услугата: обучение деца от 1 до 4 клас София Илиянци, обучение ученици от 1 до 4 клас София Илиянци, обучение ученици София Илиянци
Тази страница е посетена 1315 пъти.
Общо посещение на профила: 10156.
Телефонен номер е поискан 51 пъти.