Адвокат граждански и търговски дела София-Младост, Полигона, Дружба, Дианабад - Д. Владимиров и Партньори

Д. Владимиров и Партньори - квалифицирани адвокати по - граждански и търговски дела в София, Младост, Полигона, Дружба, Дианабад.

Д. Владимиров и Партньори - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Адвокат граждански и търговски дела София-Младост, Полигона, Дружба, Дианабад

Д. Владимиров и Партньори - квалифицирани адвокати по - граждански и търговски дела в София, Младост, Полигона, Дружба, Дианабад.

Кантората осъществява правна защита и съдействие при:

 • сделки с недвижими имоти;
 • граждански и търговски дела;
 • завещание;
 • осиновяване;
 • съдебни дела по - гражданско състояние и спорове;
 • давностни срокове;
 • събиране задължения;
 • правни консултации по-гражданскоправни въпроси;
 • изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
 • абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;
 • охранителни и заповедни производства;
 • процесуално представителство и защита в изпълнителното производство;
 • правна помощ при събирането на вземания и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения;
 • процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражи при воденето на граждански дела – в областта на търговското, облигационното, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.

Предлага адвокатска помощ и правни услуги, както и процесуално представителство и защита по дела в гражданския или изпълнителен процес пред съд или частен съдебен изпълнител.

Правната кантора обслужва множество чуждестранни клиенти при техните гражданско правни спорове и съдейства при сключването на съдебни и извънсъдебни писмени споразумения.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас, ако имате въпроси на 0897 90 43 91

Автор:

Адвокат граждански и търговски дела София-Младост, Полигона, Дружба, Дианабад - Д. Владимиров и Партньори
Още Юридически услуги предлагани от Д. Владимиров и Партньори
Ключови думи за услугата: граждански дела София, Младост, Полигона, Дружба, Дианабад, търговски дела София, Младост, Полигона, Дружба, Дианабад, сделки с недвижими имоти София, Младост, Полигона, Дружба, Дианабад, съдебни дела по гражданско състояние София, Младост, Полигона, Дружба, Дианабад, дела по давностни срокове София, Младост, Полигона, Дружба, Дианабад
Тази страница е посетена 354 пъти.
Общо посещение на профила: 15363.
Телефонен номер е поискан 49 пъти.