Адвокат граждански и търговски дела София-Център - Д. Владимиров и Партньори

Д. Владимиров и Партньори - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Адвокат граждански и търговски дела София-Център

Д. Владимиров и Партньори - квалифицирани адвокати по - граждански и търговски дела в София, Център, Оборище, Сердика, Триадица.

Кантората осъществява правна защита и съдействие при:

 • сделки с недвижими имоти;
 • граждански и търговски дела;
 • завещание;
 • осиновяване;
 • съдебни дела по - гражданско състояние и спорове;
 • давностни срокове;
 • събиране задължения
 •        Правни консултации по гражданскоправни въпроси;

  ·         Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;

  ·         Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;

  ·         Абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;

  ·         Охранителни и заповедни производства;

  ·         Процесуално представителство и защита в изпълнителното производство;

  ·         Правна помощ при събирането на вземания и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения;

  ·         Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражи при воденето на граждански дела –  в областта на търговското, облигационното, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право.

Предлага адвокатска помощ и правни услуги, както и процесуално представителство и защита по дела в гражданския или изпълнителен процес пред съд или частен съдебен изпълнител.

Правната кантора обслужва множество чуждестранни клиенти при техните гражданско правни спорове и съдейства при сключването на съдебни и извънсъдебни писмени споразумения.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас, ако имате въпроси на + 359 897 90 43 91 

Автор:

Адвокат граждански и търговски дела София-Център - Д. Владимиров и Партньори
Още Юридически услуги предлагани от Д. Владимиров и Партньори
Ключови думи за услугата: граждански дела София Център, Оборище, Сердика, Триадица, търговски дела София Център, Оборище, Сердика, Триадица, сделки с недвижими имоти София Център, Оборище, Сердика, Триадица, съдебни дела по гражданско състояние София Център, Оборище, Сердика, Триадица, дела по давностни срокове София Център, Оборище, Сердика, Триадица
Тази страница е посетена 275 пъти.
Общо посещение на профила: 13417.
Телефонен номер е поискан 46 пъти.