Адвокат наследствени и делбени дела София, Център, Оборище, Сердика, Триадица - Д. Владимиров и Партньори

Д. Владимиров и Партньори - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Адвокат наследствени и делбени дела София, Център, Оборище, Сердика, Триадица

АДВОКАТСКА КАНТОРА Д. Владимиров и Партньори предлагат правни консултации по въпроси, свързани с наследяването, изготвянето, обявяването и откриването на завещание в град София, Център, Оборище, Сердика, Триадица.

КАНТОРАТА РАБОТИ АКТИВНО ПРИ случай на нужда от съдействие и съдебни дела пред Районен и Окръжен съд по 

Съдебна защита на правото на собственост;

 

-Владелчески искове;

 

-Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;

 

-Защита на собственик срещу ползвател при застрашаване или увреждане на вещта - чл.61 от ЗС;

 

-Искове за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл.33 от ЗС;

 

 -Иск за определяне на граници на недвижими имоти - чл.109а от ЗС;

 

 -Иск за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи - чл.32, ал.2 от ЗС;

 

 -Искове за необходими разноски и подобрения на чужд недвижим имот; Обезщетяване на неползващия съсобственик - чл.31 от ЗС;

 

 -Уреждане на спорове при приращения, присъединяване, преработка и намиране на вещи;

 

 -Отмяна на решение на Общото събрание на Етажна собственост за изваждане на собственик - чл.46 от ЗС;

 

 -Иск за възстановяване на запазена част от наследство; Оспорване действителност на завещание по съдебен ред;

 

 -Съставяне на нотариално  или   саморъчно завещание;

 

 -Отказ от наследство;

 

 -Нотариални сделки и представителство пред Нотариус;

 

 -Всички видове облигационни искове.

 

ОСНОВНАТА СФЕРА НА РАБОТАТА НА КАНТОРАТА СЕ свежда до следните сфери, а именно : 

  • наследяване между родители и деца;
  • консултации по наследство;
  • определяне дялове на наследник;
  • приемане и последващ отказ от наследство и наследствени права;
  • дела по оспорване на завещания;
  • намаляване на завещателни разпореждания;
  • намаляване на договори за дарение;
  • съдебна и извънсъдебна подялба на наследствено имущество.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас, ако имате въпроси на + 359 897 90 43 91 

 

Автор:

Адвокат наследствени и делбени дела София, Център, Оборище, Сердика, Триадица - Д. Владимиров и Партньори
Още Юридически услуги предлагани от Д. Владимиров и Партньори
Ключови думи за услугата: отказ от наследство в полза на друг наследник София Център, Оборище, Сердика, Триадица, декларация за отказ от наследство бланка София Център, Оборище, Сердика, Триадица, отказ от наследство приживе София Център, Оборище, Сердика, Триадица, отказ от наследство при живи родители София Център, Оборище, Сердика, Триадица, отказ от наследство адвокат София Център, Оборище, Сердика, Триадица
Тази страница е посетена 344 пъти.
Общо посещение на профила: 14665.
Телефонен номер е поискан 47 пъти.