Адвокат несъстоятелност и ликвидация на фирми София, Център, Оборище, Сердика, Триадица. - Д. Владимиров и Партньори

Д. Владимиров и Партньори работят с фирми и по дела за несъстоятелност и ликвидация, които желаят да прекратят самостоятелно своята дейност София, Център, Оборище, Сердика, Триадица.

Рейтинг 5
Д. Владимиров и Партньори - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Адвокат несъстоятелност и ликвидация на фирми София, Център, Оборище, Сердика, Триадица.

Международна правна кантора Д. Владимиров и Партньори работи по дела за несъстоятелност и ликвидация в град София, Център, Оборище, Сердика, Триадица. Изготвят се правни анализи и становища за съответната процедура по несъстоятелност.

При водене на делата за несъстоятелност и ликвидация на фирми, ние:

  • подготвяме производство искова молба до съда по несъстоятелност;
  • подготвяме писмена молба от длъжника;
  • консултираме своите клиенти изпаднали в неплатежоспособност.

Работим с фирми и по дела за несъстоятелност и ликвидация, които желаят да прекратят самостоятелно своята дейност.

Автор:

Адвокат несъстоятелност и ликвидация на фирми София, Център, Оборище, Сердика, Триадица. - Д. Владимиров и Партньори
Още Юридически услуги предлагани от Д. Владимиров и Партньори
Ключови думи за услугата: назначаване ликвидатор София Център, Оборище, Сердика, Триадица, откриване производство по несъстоятелност София Център, Оборище, Сердика, Триадица, адвокат несъстоятелност и ликвидация София Център, Оборище, Сердика, Триадица, защита при несъстоятелност на фирма София Център, Оборище, Сердика, Триадица, избор синдик на фирмата София Център, Оборище, Сердика, Триадица
Тази страница е посетена 293 пъти.
Общо посещение на профила: 13476.
Телефонен номер е поискан 46 пъти.