Адвокат семейни и наследствени дела София-Младост, Полигона, Дружба, Дианабад - Д. Владимиров и Партньори

АДВОКАТСКА КАНТОРА Д. Владимиров и Партньори предлага правни услуги по съдебни дела в сферата на гражданското право, семейни дела, дела за издръжка, родителски права и др.

Рейтинг 5
Д. Владимиров и Партньори - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Адвокат семейни и наследствени дела София-Младост, Полигона, Дружба, Дианабад

АДВОКАТСКА КАНТОРА Д. Владимиров и Партньори предлага правни услуги по съдебни дела в сферата на гражданското право, семейни дела, дела за издръжка, родителски права и др. Извънсъдебно представителство, правна помощ и съдействие при искове за присъждане на издръжка и родителски права.

Кантората работи активно по-образувани дела и процесуално представителство срещу ответници за присъждане на издръжка, родителски права, наследствени дела и искове за разваляне на договори, оспорване на завещание, съдебна и доброволна делба и др.

Кантората предлага правна помощ, съдействие и процесуално представителство на ищци по събиране на задължения и определяне на режим на лични контакти между родители и деца по съдебни дела за родителски права, увеличаване на издръжка и искове за бащинство и осиновяване.

Принципът на нашата работа винаги е бил насочен към перфектното обслужване на нашите клиенти. По всеки един казус ние оказваме оптимално съдействие.

Предоставяме правна защита на лица, потърпевши от ПТП - пътно транспортни произшествия, които имат право на парични обезщетения.

Нашите адвокати предлагат:

 • правни съвети;
 • консултации;
 • процесуално представителство.

Работим по съдебни дела в областта на:

 • Семейни и граждански дела при определяне размера на дължима издръжка за непълнолетно и малолетно дете.
 • Съдебни дела по оспорване на бащинство и оспорване на завещателни разпореждания ;
 • събиране на задължения при транспортни произшествия
 • Различни брачни искове и въпроси от семейно — правно естество;
 • Искове за развод по взаимно съгласие и по-общия исков ред;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по-принудителен ред;
 • Увеличаване на първоначално присъдена издръжка;
 • Спорове за възлагане упражняването на родителските права;
 • Определяне режим на лични отношения между родители и деца;
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • Установяване или оспорване на произход на дете – оспорване на бащинство, припознаване;
 • Предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата;
 • Пълно и непълно осиновяване;
 • Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;
 • Защита по Закона за защита от домашното насилие.

 

Автор:

Адвокат семейни и наследствени дела София-Младост, Полигона, Дружба, Дианабад - Д. Владимиров и Партньори
Адвокат семейни и наследствени дела София-Младост, Полигона, Дружба, Дианабад - Д. Владимиров и Партньори - изображение 1
Още Юридически услуги предлагани от Д. Владимиров и Партньори
Ключови думи за услугата: aдвокат семейни дела София, Младост, Полигона, Дружба, Дианабад, aдвокат наследствени дела София, Младост, Полигона, Дружба, Дианабад
Тази страница е посетена 859 пъти.
Общо посещение на профила: 15318.
Телефонен номер е поискан 49 пъти.