Адвокат семейни и наследствени дела София-Център, Оборище, Сердика, Триадица - Д. Владимиров и Партньори

Рейтинг 5
Д. Владимиров и Партньори - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Адвокат семейни и наследствени дела София-Център, Оборище, Сердика, Триадица

АДВОКАТСКА КАНТОРА Д. Владимиров и Партньори предлага правни услуги по съдебни дела в сферата на гражданското право, семейни дела, дела за издръжка, родителски права и др. Извънсъдебно представителство, правна помощ и съдействие при искове за присъждане на издръжка и родителски права. 

Кантората работи активно по образувани дела и процесуално представителство срещу ответници за присъждане на издръжка, родителски права, наследствени дела и искове за разваляне на договори, оспорване на завещание, съдебна и доброволна делба и др.

Кантората предлага правна помощ, съдействие и процесуално представителство на ищци по събиране на задължения и определяне на режим на лични контакти между родители и деца по съдебни дела за родителски права, увеличаване на издръжка и искове за бащинство и осиновяване. 

Принципът на нашата работа винаги е бил насочен към перфектното обслужване на нашите клиенти. По всеки един казус ние оказваме оптимално съдействие.

Предоставяме правна защита на лица, потърпевши от ПТП - пътно транспортни произшествия, които имат право на парични обезщетения.

Нашите адвокати предлагат:

 • правни съвети;
 • консултации;
 • процесуално представителство.

Работим по съдебни дела в областта на:

 • Семейни и граждански дела при определяне размера на дължима издръжка за непълнолетно и малолетно дете. 
 • Съдебни дела по оспорване на бащинство и оспорване на завещателни разпореждания ;
 • събиране на задължения при транспортни произшествия
 • Различни брачни искове и въпроси от семейно-правно естество;
 • Искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • Увеличаване на първоначално присъдена издръжка;
 • Спорове за възлагане упражняването на родителските права;
 • Определяне режим на лични отношения между родители и деца;
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • Установяване или оспорване на произход на дете – оспорване на бащинство, припознаване;
 • Предявяване на искове за установяване или оспорване на произход от бащата;
 • Пълно и непълно осиновяване;
 • Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;
 • Защита по Закона за защита от домашното насилие.

Автор:

Адвокат семейни и наследствени дела София-Център, Оборище, Сердика, Триадица - Д. Владимиров и Партньори
Адвокат семейни и наследствени дела София-Център, Оборище, Сердика, Триадица - Д. Владимиров и Партньори - изображение 1
Още Юридически услуги предлагани от Д. Владимиров и Партньори
Ключови думи за услугата: добър адвокат при ПТП София Център, Оборище, Сердика, Триадица, адвокат застрахователно право София Център, Оборище, Сердика, Триадица, гражданско дело при ПТП София Център, Оборище, Сердика, Триадица, съдебен иск срещу застраховател София Център, Оборище, Сердика, Триадица, дело срещу застрахователна компания София Център, Оборище, Сердика, Триадица
Тази страница е посетена 756 пъти.
Общо посещение на профила: 14292.
Телефонен номер е поискан 46 пъти.