Нотариални сделки с недвижими имоти в София Младост, Полигона, Дружба, Дианабад - Д. Владимиров и Партньори

Д. Владимиров и Партньори изповядва нотариални сделки с недвижими имоти в град София Младост, Полигона, Дружба, Дианабад.

Д. Владимиров и Партньори - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Нотариални сделки с недвижими имоти в София Младост, Полигона, Дружба, Дианабад

Д. Владимиров и Партньори изповядва нотариални сделки с недвижими имоти в град София Младост, Полигона, Дружба, Дианабад. Кантората може да Ви даде експертен правен съвет от адвокат с опит при решаване на следните въпроси:

 • сделки с недвижими имоти - покупки, продажби, дарение, наеми, замяна, ипотеки, особен залог и др.;
 • данъчно консултиране и риск, при сделки с недвижими имоти;
 • консултации във връзка с възстановяване на собственост на одържавени имоти;
 • съдействие при процедури по - градоустройствени изменения;
 • изготвяне на договори за наем на недвижими имоти;
 • разваляне на договори, включително нотариални актове;
 • правни консултации относно недвижими имоти в режим на съсобственост;
 • договори за строителство, получаване на разрешение за ползване, промяна статут на земя.
 • Анализ на собствеността. Пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
 • Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на недвижим имот;
 • Пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради;
 • Консултации по договори за поддръжка и управление на недвижими имоти;
 • Процесуално представителство по дела от вещноправен характер. Спорове за собствеността, делби, наличие на ограничени вещни права искове за собственост. Съдебни производства за връщане на платени суми, разваляне на договори и сключване на окончателен договор.
 • Правни консултации във връзка със строителния процес – изисквания и процедури. Консултации, изготвяне, преговори, представителство при сключване на договори между участниците в строителството – възложители, строители, проектанти, консултанти.
 • Представителство пред общинската администрация при промяна на предназначението на земя и урегулиране на земеделски имоти.
 • Представителство пред банки във връзка с финансиране на инвестиционен проект.
 • В кантората работят консултанти, изградили своята експертност в сферата на недвижимите имоти, готови да дадат най-доброто решение от носимо към недвижимата собственост.

Автор:

Нотариални сделки с недвижими имоти в София Младост, Полигона, Дружба, Дианабад - Д. Владимиров и Партньори
Подобни от категорията
Още Юридически услуги предлагани от Д. Владимиров и Партньори
Ключови думи за услугата: адвокат сделки недвижими имоти София Младост, Полигона, Дружба, Дианабад
Тази страница е посетена 1998 пъти.
Общо посещение на профила: 26109.
Телефонен номер е поискан 62 пъти.