Организиране и анализ профилактични Медицински прегледи - БЕЛЕР МЕДИКЪЛ ООД

БЕЛЕР МЕДИКЪЛ ООД - Infocall.bg
БЕЛЕР МЕДИКЪЛ ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Организиране и анализ профилактични Медицински прегледи
Службата по трудова медицина извършва профилактични медицински прегледи на работещите, в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, Обн. ДВ, бр. 16 от 27.02. 1987 год., както и други нормативни документи, отнасящи се за различни професии и дейности.

Анализите, които се изготвят въз основа на проведените прегледи, трудови злополуки, резултатите от измервания на параметрите на работната среда, професионални заболявания и обща заболеваемост на персонала дават реална представа на работодателя за управлението на риска и мерките за неговата превенция.

Службата изготвя електронни здравни досиета на прегледаните работници и служители и ги съхранява по начин и срок, нормативно регламентиран.
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от БЕЛЕР МЕДИКЪЛ ООД
Ключови думи за услугата: служба трудова медицина София, служба трудова медицина Бургас, оценка условия на труд София, оценка условия на труд Бургас, оценка безопасност на труд София, оценка безопасност на труд Бургас, превенция риск за здравето София, превенция риск за здравето Бургас, обучения електробезопастност София, обучения електробезопастност Бургас
Тази страница е посетена 682 пъти.
Общо посещение на профила: 3682.