Частен съдебен изпълнител Габрово | ЧСИ Весела Цонева

ЧСИ Весела Цонева извършва събиране на вземания, връчване на призовки, продажба и запориране на имущество, въвеждане във владение в град Габрово.

Рейтинг 0
ЧСИ Весела Цонева - Infocall.bg
ЧСИ Весела Цонева - Infocall.bg
град Габрово
Ул. Скобелевска №32
За ЧСИ

Частен съдебен изпълнител в Габрово

Частен съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева е с район на действие територията на Окръжен съд – Габрово.

Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.

ЧСИ Весела Цонева извършва всички дейности свързани с привеждането в изпълнение на съдебни решения, засягащи събиране на задължения на физически и юридически лица. Може да използвате нейните услуги за:

  • събира вземания на физически и юридически лица;
  • въвеждане във владение на недвижими имоти, предаване на движими вещи;
  • налагане на запор върху имущество и законово декларирани парични приходи;
  • организиране на продажба на заложено имущество;
  • връчване на призовки.

Частен съдебен изпълнител Весела Цонева е един от най-предпочитаните ЧСИ в град Габрово. Това се дължи на нейния професионализъм, коректност и отдаденост на работата.

Автор:

Частен съдебен изпълнител в Габрово - ЧСИ Весела Цонева
Частен съдебен изпълнител в Габрово - ЧСИ Весела Цонева - снимка 1Частен съдебен изпълнител в Габрово - ЧСИ Весела Цонева - снимка 2Частен съдебен изпълнител в Габрово - ЧСИ Весела Цонева - снимка 3Частен съдебен изпълнител в Габрово - ЧСИ Весела Цонева - снимка 4

Правомощия на ЧСИ Весела Цонева

 

  • при необходимост да иска съдействие за осъществяване на своята дейност, с държавните органи, длъжностните лица и организации;

  • да получава необходимата му информация от съдебните, административните и данъчните служби, НСИ, Централния; депозитор, Регистъра на държавни ценни книжа и имотите, контролните органи;

  • да получава и борави с лични данни на длъжника и взискателя, когато това е нужно;

  • да връчва призовки и книжа, засягащи дела образувани при него;

  • да бъде пазач на даденото в обезпечение имущество и да организира неговата продажба и въвеждане във владение.

Автор:

Ключови думи: ЧСИ Габрово, кантора ЧСИ Габрово, събиране публични вземания Габрово, запориране имущество Габрово, въвеждане владение Габрово, частен съдебен изпълнител Габрово, продажба имущество Габрово, връчване призовки Габрово
Етикети: Връчване на призовки, Запор, Прехвърляне на имот, Събиране на задължения, ЧСИ
Тази страница е посетена 5968 пъти.
Общо посещение на профила: 7847.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка
Код за сигурност
Не се чете? Смени текста.
Back to top