Индивидуални грижи на деца с умствена изостаналост - ДДУИ Кула

ДДУИ Кула извършва индивидуални грижи на деца с умствена изостаналост.

ДДУИ Кула - Infocall.bg
ДДУИ Кула - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Индивидуални грижи на деца с умствена изостаналост

ДДУИ Кула извършва индивидуални грижи на деца с умствена изостаналост. Всеки индивид има свои специфичен характер и потребности, към които трябва да се подходи по различен начин с цел тяхното удовлетворяване.

Индивидуалните грижи се основават на разработването на индивидуален план за работа. В съставянето му вземат участие всички лица, които полагат грижи за детето, включително лекуващ лекар и психиатър. Чрез полаганите индивидуални грижи се работи върху основните потребности на детето. Работата акцентира върху осигуряване на контрол на всички активни симптоми.

Индивидуалните грижи включват и провеждане на подходяща терапия, включително трудотерапия, музикотерапия, подходящо обучение и други. Видът на терапевтичните процедури се определя от специалист.

Персоналната работа с децата позволява развитието в тях на основните хигиенни и битови навици, които ще им бъдат от изключително голяма полза при постепенното преминаване към самостоятелен живот. Усвояването им позволява по-лесната адаптация към обществото и от тук тяхната интеграция в семейна среда.

Индивидуалният план подлежи на актуализация на определен период или преди него по преценка на специалист, който работи с детето.

Индивидуални грижи на деца с умствена изостаналост - ДДУИ Кула
Още Услуги предлагани от ДДУИ Кула
Ключови думи за услугата: индивидуални грижи деца
Тази страница е посетена 341 пъти.
Общо посещение на профила: 8586.