Прием в Пловдив - ДПЛУИ Свети Врач

Прием, месечни такси и персонал към ДПЛУИ Свети Врач в град Пловдив.

ДПЛУИ Свети Врач - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Прием в Пловдив

 

Прием, месечни такси и персонал към ДПЛУИ Свети Врач в град Пловдив.

Документи за прием в ДПЛУИ Свети Врач

Приемът в специализираната институция се извършва по законово уреден начин. В дирекция Социално подпомагане се подава следния набор документи:

 • молба за настаняване;
 • декларация по образец;
 • медицинско удостоверение за общо здравословно състояние;
 • медицинска характеристика за насочване към подходяща специализирана институция;
 • копие от документ за самоличност;
 • копие от Експертно решение на ТЕЛК за психично заболяване;
 • решение на съда за поставяне под запрещение ( при наличност );
 • удостоверение за настойнически съвет ( при наличност ).

Месечни такси в ДПЛУИ Свети Врач

За ползване на услугите в ДВХУИ се заплащат месечни такси в размер на 80% от личния доход, определени по Тарифа за таксите, но не може да се надвишават действителните месечни разходи за издръжката на едно лице.

Издръжката на специализираната институция се определя по единен разходен стандарт за предоставяне на специализирани социални услуги.

Персонал към ДПЛУИ Свети Врач:

 • Социални работници;
 • Психолог;
 • Медицински сестри;
 • администрация от 4 човека.

Услугите, които се предоставят в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Св. Врач се основават на социална работа и прилагане на индивидуален подход, съобразени с конкретните потребности на всяко настанено лице.

 

Автор:

Прием в Пловдив - ДПЛУИ Свети Врач
Ключови думи за продукта: прием ДПЛУИ Свети Врач Пловдив, месечни такси ДПЛУИ Свети Врач Пловдив, персонал ДПЛУИ Свети Врач Пловдив
Тази страница е посетена 450 пъти.
Общо посещение на профила: 19077.
Телефонен номер е поискан 47 пъти.