Избор подходяща трудотерапия за възрастни хора с умствена изостаналост в община Средец - ДВУИ Факия

ДВУИ Факия извършва избор на правилна трудотерапия за възрастни хора с умствена изостаналост в община Средец.

ДВУИ Факия - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Избор подходяща трудотерапия за възрастни хора с умствена изостаналост в община Средец

ДВУИ Факия извършва избор на правилна трудотерапия за възрастни хора с умствена изостаналост в община Средец. Правилно реализираната трудотерапия позволява развитие на умствените и двигателните способности, основните навици.

За всеки един възрастен се разработва индивидуален план за работа. В него се включват различни по вид дейности, съответстващи на потребностите на лицето. Самият план се актуализира на определен период от време или по преценка на отговорника за неговото изпълнение.

В определянето на вида трудотерапия се взимат под внимание и различните мнения на специалисти в различни области, като медицина, психиатрия, рехабилитация и други.

Работата с подходяща трудотерапия позволява постепенно преодоляване на различните недостатъци. Набляга се на работата по усвояване на важни навици и умения, свързани с хигиената, основните битови навици, умения и способности, културата и работата в колектив.

Избор подходяща трудотерапия за възрастни хора с умствена изостаналост в община Средец - ДВУИ Факия
Подобни от категорията
Още дейности предлагани от ДВУИ Факия
Ключови думи за услугата: избор подходяща трудотерапия възрастни община Средец
Тази страница е посетена 725 пъти.
Общо посещение на профила: 12800.
Телефонен номер е поискан 47 пъти.