ДПЛУИ Русокастро

ДПЛУИ Русокастро - 24-часово медицинско обслужване и ежедневни грижи, трудотерапия и организиране свободното време на настанените. Домът за възрастни с умствена изостаналост в се намира в община Камено.

Рейтинг 5
ДПЛУИ Русокастро - Infocall.bg
ДПЛУИ Русокастро - Infocall.bg
село Русокастро
Ул. Райна Княгиня №100
Моля, попълнете на кирилица!
за ДВУИ Русокастро

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в община Камено

Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Русокастро е основан през 1974 година. Основната дейност на специализираната институция е оказване на социална и медицинска грижа за настанените лица. Доставчик на услугата е община Камено.

В ДПЛУИ Русокастро се приемат лица с умствена изостаналост на възраст над 18 години. Финансирането на дейността е държавно.

Изпълнявайки своята мисия, а именно съхраняване на съществуващия потенциал в потребителите на социални услуги и доразвиването им, като алтернатива за водене на самостоятелен живот в обществото, домът предоставя следните услуги:

 • денонощно обслужване без прекъсване на настанените;
 • полагане на постоянни медицински грижи;
 • консултиране на настанените лица и техните семейства;
 • рехабилитация;
 • трудотерапия и организиране на свободното време на възрастните;
 • образование и обучение.

Всяка една от тези услуги се предоставя по начин, който позволява запазване на идентичността на индивида и нейните уникални за човека черти. При извършването на своята дейност ДВУИ Русокастро взаимодейства с регионални и национални институции.

Пълнолетните лица, които желаят да ползват социални услуги делегирана от държавата дейност, подават писмено Заявление до директора на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

За повече информация посетете: www.asp.government.bg/socialni-uslugi-delegirani-ot-d-rzavata-dejnosti.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние;
 • медицинска характеристика от лекар-психиатър;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако има такова);
 • копие на медицински протокол на ЛКК - задължително се изисква в случаите, когато в медицинските документи е установена деменция от какъвто и да е тип, които не са посочени в ЕР на ТЕЛК (ако има такова);
 • копие на съдебно решение за поставяне под запрещение (ако лицето е поставено под запрещение);
 • декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
 • копие на удостоверение от Органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено под запрещение);
 • становище от настойника/попечителя (ако лицето е поставено под запрещение). Становището следва да съдържа информация относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна среда. При невъзможност на настойника/попечителя да се грижи за лицето, поставено под запрещение, трябва да се посочат ограниченията и причините, възпрепятстващи предоставянето на подкрепа. Ако към заявлението не е приложено становище от настойника/попечителя, директорът на Дирекция "Социално подпомагане", до който е отправено заявлението, го изисква писмено от настойника/попечителя.

02 935 05 50 – "Горещ" телефон – в помощ на гражданите за консултации и справки

 

Автор:

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в община Камено - ДПЛУИ Русокастро
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в община Камено - ДПЛУИ Русокастро - изображение 1Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в община Камено - ДПЛУИ Русокастро - изображение 2Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в община Камено - ДПЛУИ Русокастро - изображение 3Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в община Камено - ДПЛУИ Русокастро - изображение 4
Ключови думи: дом пълнолетни лица с умствена изостаналост Русокастро Камено, 24 часово обслужване пълнолетни лица с умствена изостаналост Русокастро Камено, медицинско обслужване пълнолетни лица с умствена изостаналост Русокастро Камено, ежедневни грижи пълнолетни лица с умствена изостаналост Русокастро Камено, организиране свободно време пълнолетни лица с умствена изостаналост Русокастро Камено, избор подходяща трудотерапия пълнолетни лица с умствена изостаналост Русокастро Камено, дом пълнолетни лица Русокастро Камено
Етикети: Грижа за болни хора, Денонощни грижи възрастни хора, Старчески дом, Хоспис
Тази страница е посетена 10569 пъти.
Общо посещение на профила: 18627.
Телефонен номер е поискан 187 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка