ДГС в InfoCall.bg

ТП на държавно горско стопанство - процедури по възлагане на добив на дървесина, продажба на дървесина от склад, залесяване.

ТП ДГС Стара река
ТП ДГС Стара река

В Държавно горско стопанство Стара река се среща разнообразие от дивеч, иглолистни и широколистни гори....

село Стара река
Югоизточно държавно предприятие Сливен
Югоизточно държавно предприятие Сливен

Югоизточно държавно предприятие Сливен извършва контролна дейност и охрана на гори, лесокултурна и...

град Сливен
ДГС Етрополе
ДГС Етрополе

ТП ДГС Етрополе е Държавно горско стопанство, в което се извършва залесяване, ловностпанска дейност. Част от...

град Етрополе
ТП ДГС Елена
ТП ДГС Елена

За ДГС Елена са характерни широколистни и иглолистни гори. В горското стопанство се срещат и различни видове...

град Елена
ТП ДГС Тетевен
ТП ДГС Тетевен

В Държавно горско стопанство Елена се среща разнообразие от широколистни, иглолистни гори и дивеч. Горското...

град Тетевен
ДГС Хвойна
ДГС Хвойна

Държавно горско стопанство Хвойна е с основна дейност залесяване, стопанисване и опазване на горите. На...

село Хвойна
ТП ДГС Алабак
ТП ДГС Алабак

Държавно горско стопанство Алабак се намира в град Велинград и се занимава с опазване и управление на...

град Велинград
Дърводобив Търговище
Дърводобив Търговище

Фирмата се занимава със стопанисване на общински гори, дърводобив и реализация на селскостопанска...

град Търговище
Държавно горско стопанство Петрич
Държавно горско стопанство Петрич

Държавно горско стопанство Петрич развива лесокултурна дейност и извършва продажба на прогнозни...

град Петрич
ТП ДГС Лом
ТП ДГС Лом

В Държавно горско стопанство Лом се среща разнообразие от дивеч, широколистни и иглолистни гори. Горското...

град Лом
Лесозащитна станция София
Лесозащитна станция София

Лесозащитна станция София извършва залесяване, затваряне на хралупи, консултира и дава предписания относно...

квартал София-Република