Начало » Етикети » Изготвяне на ПУП

Изготвяне на ПУП в InfoCall.bg

Подробният устройствен план включва: планове за вертикална планировка, ВиК, електрификация, ТЕЦ, и съоръженията в обем, достатъчен за издаване на виза

ГеоДеск ООД
ГеоДеск

Фирма ГеоДеск ООД предлага следните геодезически услуги във Варна: тахиметрични снимки, попълване по чл. 52,...

град Варна