Начало » Етикети » Охрана на горите

Охрана на горите в InfoCall.bg

Защита на горските територии и дървесните видове от бракониери, които извършват незаконна сеч.

Югоизточно държавно предприятие Сливен
Югоизточно държавно предприятие Сливен

Югоизточно държавно предприятие Сливен извършва контролна дейност и охрана на гори, лесокултурна и...

град Сливен
Дърводобив Търговище
Дърводобив Търговище

Фирмата се занимава със стопанисване на общински гори, дърводобив и реализация на селскостопанска...

град Търговище
ДГС Хвойна
ДГС Хвойна

Държавно горско стопанство Хвойна е с основна дейност залесяване, стопанисване и опазване на горите. На...

село Хвойна
Дърводобив Смядово
Дърводобив Смядово

Фирма в Смядово се занимава с дърводобив, стопанисване на гори, ловностопанска дейност и залесяване на...

град Смядово
Община Казанлък
Община Казанлък

Община Казанлък извършва за своите граждани общински дейности, административни услуги, услуги по...

град Казанлък
Лесозащитна станция София
Лесозащитна станция София

Лесозащитна станция София извършва залесяване, затваряне на хралупи, консултира и дава предписания относно...

квартал София-Република
Община Кнежа
Община Кнежа

Община Кнежа предлага всички административни услуги: местни данъци и такси, административно обслужване,...

град Кнежа