Начало » Етикети » Залесяване

Залесяване в InfoCall.bg

Създаване на гора, чрез засаждане на фиданки в цялата страна.

Дърводобив Борино
Дърводобив Борино

Дърводобив Борино се занимава с търговия с дървен материал, дърводобив и залесяване. Предлага и дърва за...

село Борино
Дърводобив Бургас
Дърводобив Бургас

Дърводобив Бургас е с основен предмет на дейност управление на горски територии в източната част на...

град Бургас
ДГС Етрополе
ДГС Етрополе

ТП ДГС Етрополе е Държавно горско стопанство, в което се извършва залесяване, ловностпанска дейност. Част от...

град Етрополе
ТП ДЛС Искър
ТП ДЛС Искър

Държавно ловно стопансто Искър разполага с богато разнообразие от дървесни видове и дивеч. ТП ДЛС Искът се...

град Самоков
ГПК Борика
ГПК Борика

Горовладелска потребителна кооперация Борика се занимава с дърводобив, дървопреработка и залесяване....

село Стойките
ДГС Хвойна
ДГС Хвойна

Държавно горско стопанство Хвойна е с основна дейност залесяване, стопанисване и опазване на горите. На...

село Хвойна
Дървен материал Мъглиж
Дървен материал Мъглиж

Фирма в Мъглиж извършва дърводобив и дървопреработване, търговия с дървен материал, залесяване и...

град Мъглиж
Дърводобив Смядово
Дърводобив Смядово

Фирма в Смядово се занимава с дърводобив, стопанисване на гори, ловностопанска дейност и залесяване на...

град Смядово
Дървен материал Кърджали
Дървен материал Кърджали

Фирма се занимава с почвообработка, залесяване и лесокултурни дейности в Кърджали. Извършва производство на...

град Кърджали
Мечи лес 8289 ООД
Мечи лес 8289

Фирма Мечи лес 8289 извършва дърводобив, търговия с дървен материал и продажба на дърва за огрев. Складът на...

село Крайници
БИ ЛЕС
БИ ЛЕС

БИ ЛЕС - почвоподготовка, добив и търговия с иглолистна и широколистна дървесина, отглеждане дървесни...

град Чирпан