Лабораторни анализи София

Фирма в град София извършва аналитична и изследователска дейност. Дружеството се занимава с изпитване на води и почви, анализ на нефт и нефтопродукти.

Infocall.bg
За нас

Изследователска дейност в София-Подуяне

Фирма в град София извършва експертна, аналитична и изследователска дейност по екологични проблеми. Дружеството се занимава с изпитване на води и почви, анализ на нефт и нефтопродукти - газьол, котелно и дизелово гориво.

Дружеството непрекъснато разширява своите възможности и сферата си на дейност. Разполага с модерна изпитвателната лаборатория. Фирмата се занимава с:

  • проучване и оценка на отпадъчни материали от промишлеността,
  • определяне състава на суровини за оценка на емисии на парникови газове,
  • опазване на околната среда,
  • вземане на проби от води, почви, руди, скали, горива, природен газ, минни отпадъци,
  • изпитване на води, почви, минерални суровини (скални и рудни), горива (въглища, природен газ, газ пропан-бутан, дизелово гориво, масла, метали, сплави, отпадъци,
  • екологичен мониторинг,
  • класификация на минни отпадъци,
  • оценка на съответствието на строителни материали.

Ръководството на фирмата декларира, че всички дейности по оценка и изпитване на съответствието се провеждат безпристрастно, обективно и компетентно.

Ключови думи: анализ нефт София Подуяне, анализ нефтопродукти София Подуяне, изпитване води София Подуяне, изпитване почви София Подуяне, изследователска дейност София Подуяне, изпитвателна лаборатория София Подуяне, анализ органични замърсители на води София, анализ газьол София Подуяне, анализ котелно гориво София Подуяне, анализ дизелово гориво София Подуяне, проучване отпадъчни материали София Подуяне, оценка отпадъчни материали София Подуяне, инженерно геоложки изследвания София Подуяне, анализ горива София Подуяне, изпитвания строителни материали София Подуяне, оценка строителни материали София Подуяне,
Етикети: Институт, Лаборатории за изпитване
Тази страница е посетена 2419 пъти.
Общо посещение на профила: 4184.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка
Код за сигурност
Не се чете? Смени текста.
Back to top