Проекти за вертикално планиране в София-Център - Геокад 93 ЕООД

Фирма Геокад 93 ЕООД предлага изработване на проекти за вертикално планиране в град София, Център.

Геокад 93 ЕООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Проекти за вертикално планиране в София-Център

Фирма Геокад 93 ЕООД предлага изработване на проекти за вертикално планиране в град София, Център.

Проектът за вертикално планиране представлява необходимото изменение на релефа, с цел да бъде приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта с най-икономично и разумно извършване на земните работи.

Проектите за вертикално планиране решават височинното положение на улиците, алеите, сградите и съоръженията с цел удобство за транспорта и пешеходците, както и отвеждането на повърхностните води в естествени водоприемници или канализационната мрежа.

Проектите за вертикално планиране се изработват по 3 метода:

  • числен;
  • графичен
  • графоаналитичен.

Заедно с проекта за вертикално планиране се изработва и трасировъчен план, който дефинира плановото местоположение на сградите и съоръженията. За изработването на проект за вертикално планиране и трасировъчен план, Геокад 93 се нуждае от архитектурния проект на сградата.

Автор:

Проекти за вертикално планиране в София-Център - Геокад 93 ЕООД
Още геодезически услуги предлагани от Геокад 93 ЕООД
Ключови думи за услугата: изработване проекти вертикално планиране София Център, вертикално планиране София Център
Тази страница е посетена 545 пъти.
Общо посещение на профила: 16725.
Телефонен номер е поискан 37 пъти.