Безразрушителни проучвания в строителството в София и Петрич - Геомаджик Радар ООД

Геомаджик Радар ООД прилага нов метод за безразрушителни проучвания в строителството в София и Петрич. Дружеството работи в страната и чужбина.

Геомаджик Радар ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Безразрушителни проучвания в строителството в София и Петрич

Геомаджик Радар ООД прилага нов метод за безразрушителни проучвания в строителството в София и Петрич. Дружеството работи в страната и чужбина.

Подобен вид изследване може да даде ценна информация относно характеристиката на даден терен. Освен за здравината и стабилността на конструкцията, резултатите влияят сериозно и на размера на планираните инвестиции.

Основни насоки на проучването за нуждите на строителството:

 • определяне плътността на земен пласт;
 • определяне на процентно водосъдържание в конкретен земен пласт;
 • определяне на порьозност в земен пласт – дълбочина до 15 метра;
 • обследване на терен за строителство на нов път;
 • обследване, анализ и становище за състоянието на път, предвиден за ремонт
 • обследване състоянието на мостове, новоизграден и ремонтиран път;
 • обследване на ремонтирани пътни хидротехнически съоръжения;
 • обследване на сгради;
 • локализиране на течове по ВиК инсталации в сгради, по отоплителни инсталации в сгради и по подземни тръбопроводи;
 • проследяване на подземни кабелни трасета;
 • откриване на подпочвени водоизточници, проектиране, изграждане и узаконяване на кладенци;
 • локализиране на исторически артефакти;
 • обследване на релсови пътища;
 • обследване на геоложки пластове;
 • локализиране на заровени опасни отпадъци;
 • анализ и картографиране разпространението на опасни вещества;
 • локализиране на снаряди, мини, скелети;
 • обследване подземни резервоари;
 • събиране на полеви данни и незабавна обработка в рамките на деня;
 • картографиране на терени за строителни цели.

Автор:

Безразрушителни проучвания в строителството в София и Петрич - Геомаджик Радар ООД
Безразрушителни проучвания в строителството в София и Петрич - Геомаджик Радар ООД - изображение 1Безразрушителни проучвания в строителството в София и Петрич - Геомаджик Радар ООД - изображение 2Безразрушителни проучвания в строителството в София и Петрич - Геомаджик Радар ООД - изображение 3Безразрушителни проучвания в строителството в София и Петрич - Геомаджик Радар ООД - изображение 4
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Геомаджик Радар ООД
Ключови думи за услугата: безразрушителни проучвания София, проучвания в строителството София, картографиране София, локализиране течове София, откриване подпочвени водоизточници София
Тази страница е посетена 284 пъти.
Общо посещение на профила: 2176.