Геофизични и геоложки проучвания Ямбол - Хефест Геотех Дрилинг ООД

Хефест Геотех Дрилинг ООД извършва геофизични и геоложки проучвания в град Ямбол.

Хефест Геотех Дрилинг ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Геофизични и геоложки проучвания Ямбол

Хефест Геотех Дрилинг ООД извършва геофизични и геоложки проучвания в град Ямбол. Търговище и Велико Търново.

Какво правим в инженерната геология:

Инженерно-геоложки проучвания при промишленото и гражданското строителство, в пътното строителство (проучване на магистрали и жп линии, тунели), газопроводи, мостове, сметища, соларни и ветрогенераторни паркове, свлачища, срутища и сипеи.

Съставяме геотехнически експертизи за оценка на физико-геоложки явления и процеси - свлачища, срутища, сипеи, суфозия, карст, заблатявания.

Извършваме проучване, проектиране и изпълнение - укрепване на свлачища, срутища, сипеи и изкопи. Изследване и проектиране на мероприятия по заздравяване на земната основа при слаби почви.

Какво правим в геологията:

 • Геоложко, структурно геоложко и хидрогеоложко картиране;
 • Геохимично поробване;
 • Тестови шарфове и канави;
 • Проучвателни, вертикални сондажи;
 • Геоложко, структурно и минераложко описание на сондажна ядка;
 • Определяне на Rock Mass Rating съгласно Bienawski 1999г. за тунели;
 • Определяне на RQD индекс върху сондажна ядка;
 • Изготвяне на геоложки отчети и становища.

Какво правим в геофизиката:

 • Вертикално електрическо сондиране (ВЕС);
 • Магнитометрия;
 • Георадарни изследвания.

Какво правим в сондажното дело:

 • Проучвателни и експлоатационни сондажи за питейно-битово и промишлено водоснабдяване, термопомпени инсталации, разкриване на находища за минерални води;
 • Инженерно-геоложки сондажи;
 • Проучвателно ядково сондиране за метални и неметални полезни изкопаеми;
 • Оборудване на пиезометри.

Автор:

Геофизични и геоложки проучвания Ямбол - Хефест Геотех Дрилинг ООД
Геофизични и геоложки проучвания Ямбол - Хефест Геотех Дрилинг ООД - изображение 1Геофизични и геоложки проучвания Ямбол - Хефест Геотех Дрилинг ООД - изображение 2Геофизични и геоложки проучвания Ямбол - Хефест Геотех Дрилинг ООД - изображение 3
Още дейности предлагани от Хефест Геотех Дрилинг ООД
Ключови думи за услугата: геофизични проучвания Ямбол, геоложки проучвания Ямбол
Тази страница е посетена 639 пъти.
Общо посещение на профила: 4193.
Телефонен номер е поискан 60 пъти.