проектантски и консултантски услуги в сферата на инвестиционното проектиране - Импро ЕООД

Infocall.bg
Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
проектантски и консултантски услуги в сферата на инвестиционното проектиране

 

Цялостно проектиране на сгради и съоръжения. Проектиране на улици от градската мрежа и пътища от републиканската мрежа. Комуникационно транспортни планове. Организация на движението. Временна организация на движението. План за безопасност и здраве. План за управление на строителните отпадъци. Пожарна безопасност. Енергийна ефективност. Количествени и стойностни сметки. Становища. Експертизи. Консултации. Съгласуване.

 

Ключови думи за услугата: Импро ЕООД
Ключови думи за профила: Импро ЕООД