Храм в могила Голяма Арсеналка - Исторически музей Искра Казанлък

Храмът в могилата ” Голяма Арсеналка “ се намира на 2 км. югозападно от град Шипка.

Исторически музей Искра Казанлък - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Храм в могила Голяма Арсеналка

Храмът в могилата”  Голяма Арсеналка “ се намира на 2 км. югозападно от град Шипка. Открит е на 31 август 1995 г. от д-р Георги Китов. Състои се от фасада и две камери. Фасадата е изградена от 8 реда обработени гранитни блокове.

Първата камера е правоъгълна с двускатно покритие, а втората е кръгла, покрита с купол. Входовете и към двете са затваряни с двукрили каменни врати. Интересно е решението за пода на кръглата камера — настлан с 28 каменни плочи, подредени в 3 концентрични пояса около кръгъл блок. В дъното на камерата е изградено каменно ложе. Гробницата е ограбена още в древността, като откритите древни находки позволяват извършеното погребение да се датира във втората половина на IV в. пр. Хр.

Автор:

Храм в могила Голяма Арсеналка - Исторически музей Искра Казанлък
Още Експозиции предлагани от Исторически музей Искра Казанлък
Ключови думи за услугата: храм могила Голяма Арсеналка Казанлък
Тази страница е посетена 199 пъти.
Общо посещение на профила: 14295.