Медигрей ООД

Медигрей ООД - контрол на качеството по наредба 2 на МЗ, проектиране на медицински рентгенови кабинети и лъчезащита, услуги от медицински физик - експерт. Измерване радиационните параметри на работната среда. Предлага лъчезащитни принадлежности ( паравани, оловна ламарина ).

Рейтинг 5
Медигрей ООД - Infocall.bg
Медигрей ООД - Infocall.bg
град Пловдив
Ул. Радовиш №20
ет. 1, ап. 2
Моля, попълнете на кирилица!
За Медигрей

Контрол на качеството по Наредба 2 на МЗ в Пловдив

 

Фирма Медигрей ООД е създадена през 2005 година от специалисти работили дълго в областта на рентгеновата диагностика, с богат практически опит и инженерен подход към проблемите свързани с качеството на диагностичния образ.

Медигрей ООД извършва контрол на качеството за медицински рентгенови апарати в град Пловдив. Контрол на качеството на рентгенова диагностична апаратура съгласно Наредба 30 на МЗ:

  • пукови изпитвания - проверка и оценка на съответствието на физико-техническите параметри на рентгеновата диагностична апаратура с изискванията на Наредба 30 на МЗ и получаване на базови стойности за тези параметри;
  • периодични изпитвания - проверка на физико-техническите параметри по разработена програма за поддържане на качеството на апаратурата. Обективна оценка на работата на апаратите и на работата на обслужващата сервизна фирма;
  • извънпланови изпитвания - проверка на физико-техническите параметри след смяна на рентгенова тръба или други основни възли на рентгенова уредба.

Дейността на фирмата е в областта на осигуряване на качеството на рентгеновия диагностичен процес, с цел да се получи максимална диагностична информация при минимално облъчване на пациента и персонала.

Фирмата разполага със съвременна дозиметрична и измервателна апаратура и фантоми за проверка на физико-техническите параметри и качеството на диагностичния образ.

 

Автор:

Контрол на качеството по Наредба 2 на МЗ в Пловдив - Медигрей ООД
Контрол на качеството по Наредба 2 на МЗ в Пловдив - Медигрей ООД - изображение 1Контрол на качеството по Наредба 2 на МЗ в Пловдив - Медигрей ООД - изображение 2Контрол на качеството по Наредба 2 на МЗ в Пловдив - Медигрей ООД - изображение 3Контрол на качеството по Наредба 2 на МЗ в Пловдив - Медигрей ООД - изображение 4
Ключови думи: контрол на качеството по наредба 30 на МЗ Пловдив, услуги медицински физик експерт Пловдив, проектиране медицински рентгенови кабинети Пловдив, проектиране лъчезащита рентгенови кабинети Пловдив, лъчезащитни принадлежности Пловдив, рентгенова диагностична апаратура Пловдив, офис фирма медицинска диагностична апаратура Пловдив, оловна ламарина Пловдив, облъчване Пловдив, ОДК Пловдив, радиационни параметри на работната и на околната среда Пловдив, документи за РЗИ и лиценз от АЯР Пловдив, радиационна защита Пловдив, паравани Пловдив
Етикети: Архитектурно бюро, Медицинска техника, Рентген
Тази страница е посетена 4088 пъти.
Общо посещение на профила: 8015.
Телефонен номер е поискан 49 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка