Историческа справка - Мелта 90 АД

Историческа справка на фирма Мелта 90 АД.

Мелта 90 АД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Историческа справка

Първото консервно предприятие в град Ловеч е създадено през 1942 година с търговското наименование “Империал” и предмет на дейност производство на сушени плодове и зеленчуци.

По същото време е създадена и частната фабрика “Геа” с предмет на дейност производство на компоти и конфитюри.

На основание на Закона за национализацията, и Указ Ц-4872 обнародван в държавен вестник бр. 302 от 27-12-1947 година двете предприятия са национализирани като еднолично акционерно дружество държавна собственост и наименование “Мелта”.

С решение на гражданско дело 3544 от 1990 година е образувана държавна фирма “Мелта”- гр. Ловеч, която с разпореждане 29 на МС от 29-10-1991 се преобразува в еднолично търговско дружество с държавно участие.

С решение от 03-12-1991 по фирмено дело 780 на Ловешкия окръжен съд в търговския регистър е вписано търговското дружество “Мелта-90” ЕООД - гр. Ловеч, трансформирано в акционерно дружество.

На кратко, това е пътят на “Мелта-90” АД - гр. Ловеч. Който тръгва от Царство България, минава през Народна република България, за да се превърне в едно от най-големите преработващи предприятия в Северна България, отговарящо на всички изисквания за преработка на храни в Европейския съюз и притежаващо съответните сертификати и разрешителни.

Автор:

Историческа справка  - Мелта 90 АД
Още Мелта 90 АД предлагани от Мелта 90 АД
Ключови думи за продукта: замразени плодове Ловеч, замразени зеленчуци Ловеч, производство замразени плодове Ловеч, производство замразени зеленчуци Ловеч, търговия месни продукти Ловеч, търговия рибни продукти Ловеч, съхранение млечни продукти Ловеч, съхранение рибни продукти Ловеч, съхранение зеленчукови продукти Ловеч, съхранение хранителни продукти Ловеч, съхранение месни продукти Ловеч, производствена база замразени храни Ловеч
Тази страница е посетена 873 пъти.
Общо посещение на профила: 13570.
Телефонен номер е поискан 78 пъти.