Нотариални услуги Нотариус Петър Марковски

Нотариус Петър Марковски извършва нотариални услуги и юридически консултации. Нотариусът изповядва и извършва сделки при покупко-продажба в град Каварна.

Нотариус Петър Марковски - Infocall.bg
Нотариус Петър Марковски - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Нотариални услуги

Нотариус Петър Марковски предлага нотариални услуги, изповядване на сделки, изготвяне на нотариални актове, документи и договори в град Каварна.

Нотариус Петър Марковски предлага следните нотариални услуги за своите клиенти:

  • Нотариални консултации
  • Съставя и връчва нотариални покани
  • Отмяна на саморъчно написано и нотариално завещание
  • Извършва посредничество при изясняване волята на страните
  • Удостоверява верността на преписи от документи
  • Заверки на пълномощни
  • Изготвяне на договори за доброволна подялба
  • Изготвяне на нотариални актове и документи


Нотариус Петър Марковски също така извършва: приемане, съхранение, обявяване и връщане на завещания, заверки на преписи и документи, проверка при изготвяне на документи, прехвърляне на собственост на МПС и недвижимо имущество.

Нотариус Петър Марковски изготвя нотариални актове с различно предназначение, като някой от тях са: нотариални актове за дарение на недвижим имот,  за замяна на недвижим имот, за прехвърляне на вещни права върху чуждо недвижимо имущество, за продажба на недвижим имот.

Нотариус Петър Марковски е държавно лице, задължено да пази служебна тайна, което го възпира да разкрие факти, станали му известни по време на изпълнение на своите задължения. Нотариус Марковски предлага качествено обслужване, индивидуален подход и професионално отношение на своите клиенти.

При изповядване на нотариалната сделка, продавачът е длъжен да представи пред нотариус Петър Марковски оригинални документи на даден имот, след което нотариусът проверя дали продавачът е собственик на имота, проверява дееспособността, самоличността и представителната власт на лицата, които са се явили пред него. Издава се нотариaлен акт подписан от нотариуса и страните.

В кантората на нотариус Петър Марковски ще получите важни и полезни нотариални съвети и консултации. 

 

Нотариални услуги - Нотариус Петър Марковски
Нотариални услуги - Нотариус Петър Марковски - изображение 1Нотариални услуги - Нотариус Петър Марковски - изображение 2Нотариални услуги - Нотариус Петър Марковски - изображение 3Нотариални услуги - Нотариус Петър Марковски - изображение 4
Етикети: Дежурни нотариуси, Добри нотариуси
Тази страница е посетена 1524 пъти.
Общо посещение на профила: 2434.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка