Оценяване на съответствието на строителните продукти в София-Витоша - НСЛ Инфраструктура ЕООД

НСЛ Инфраструктура ЕООД извършва оценяване на съответствието на строителните продукти. Независимата строителна лаборатория се намира в град София, община Витоша.

НСЛ Инфраструктура ЕООД - Infocall.bg
НСЛ Инфраструктура ЕООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Оценяване на съответствието на строителните продукти в София-Витоша

НСЛ Инфраструктура ЕООД извършва оценяване на съответствието на строителните продукти. Независимата строителна лаборатория се намира в град София, община Витоша. Самото оценяване се провежда съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

С оглед гарантирането на безпристрастността на провежданите процедури по оценяване, ръководството на независимата лаборатория е приело декларация. Във връзка с подобряване дейността на лабораторията във всеки един аспект, ръководството приема и декларация относно политиката по качество.

Съгласно НСИСОССП са приети:

 

  • Обща процедура за оценяване на съответствието на строителни продукти по системи 1 и 1+;
  • Обща процедура за оценяване на съответствието на строителни продукти по система 2+.

 

Оценяването на продуктите се извършва на база Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти. Приет е списък на строителните продукти от обхвата на разрешението, който подлежи периодично на актуализация.

Оценяване на съответствието на строителните продукти в София-Витоша - НСЛ Инфраструктура ЕООД
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от НСЛ Инфраструктура ЕООД
Ключови думи за услугата: оценяване съответствието строителни продукти София Витоша
Тази страница е посетена 363 пъти.
Общо посещение на профила: 9470.