Информационен телефон 4636
Област Ловеч » Oбщина Троян » Троян » НУ Свети Кирил и Методий Троян
*4636

Начално образование НУ Свети Кирил и Методий Троян

рейтинг 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 4 рейтинг 5 Оценка: 5/5 , Оценили 1

Начално училище Свети Кирил и Методий предлага начално образование и обучение за деца от първи до четвърти клас. Училището се намира в град Троян.

град Троян

Начално образование

Начално училище Свети Кирил и Методий се намира в град Троян и предлага обучение на ученици от 1 до 4 клас. Сградата на училището е на два етажа, разполага с 15 клас ни стаи и се финансира и поддържа с общински средства.

Начално училище Свети Кирил и Методий разполага с добра материална база, кабинет по английски език и компютърна зала с 12 компютъра. В залата има постоянен достъп до Интернет, като е изградена и локална мрежа района на училището. Библиотеката на НУ Свети Кирил и Методий предлага учебно-помощна, художествена и справочна литература, като достъп до нея имат всички възпитаници на училището.

Начално училище Свети Кирил и Методий притежава напълно оборудван със баскетболен кош, тенис маса, шведска стена, уреди за трениране и въжета, физкултурен салон.

Училището разполага с училищен стол сертифициран по стандартите на РИОКОЗ с общо 120 места за хранене. Училището предлага закуски и обяд в училищния стол.

Логопедичният кабинет на НУ Свети Кирил и Методий се обслужва от старши учител - специалист логопед и психолог. Кабинетът е обособен в отделно звено от сградата и разполага със богата и съвременна литература, свързана с проблемите в писмената реч и говорните дефекти при учениците.

Начално училище Свети Кирил и Методий разполага със спортна площадка, състояща се от баскетболно и футболно игрище, както и място за игра на народна топка. В дворът на училището е изградена площадка по безопасност на движението.

Обекти на НУ Свети Кирил и Методий Троян

Начално училище Троян

Община Троян, Троян,


тел. *4636

НУ Свети Кирил и Методий Троян има обекти в следните градове:Троян.

Последни коментари
Тази страница е посетена 238 пъти.
Включи се БЕЗПЛАТНО ! Убеди се в ползата от нашите услуги за 3 месеца Добави фирма