Кметства

Изпратете запитване на всички в тази категория.
Не се чете? Смени текста.
Код за сигурност
В национален информационен каталог www.infocall.bg ще откриете списък с адресите и телефоните на кметства в България.
Кметствата и районите са съставни административно-териториални единици в общините. Кметствата имат наименование, население, граници, територия и административен център.
Кметствата обхващат няколко населени места – села или градове, в зависимост от това, какво има в състава на общината.
Териториални единици са населените места и селищните образувания. Населените места са градове и села. Селищните образувания биват с национално и местно значение и се създават при курортни и промишлени нужди.
Кметствата се управляват от местен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност - Кмет. Именно той ръководи изпълнителната дейност в рамките на общината.
Кметът е орган на изпълнителната власт, а не на местното самоуправление. Той е олицетворение на принципа на децентрализацията - прехвърляне на правомощия от центъра към органите по места по силата на закон.
В световен мащаб съществуват разнообразни местни обичаи и закони за правомощията и отговорностите на кмета, както и за начина, по който той бива избран.
Категория "Кметства" - информация за адрес, населено място, телефон и факс, работно време, email и контакт. Запази час.
Не се намерихте в списъка?

Добави фирмата си в тази категория. Напиши име на фирма и телефон и ние ще се свържем с теб!