Информационен телефон 4636

ЧСИ кантори

Категория "ЧСИ кантори". Информация за фирмите предлагащи подобни oбекти, описание, данни за връзка, телефони и адреси в цяла България.
Канторите на частните съдебни изпълнители обикновено се намират до сградата на съответния районен съд или в централната част на населените места. ЧСИ е лице, на което е възложена функцията от страна на държавата за принудително удовлетворяване и изпълнение на частни притежания.
Правното положение, правата и задълженията на ЧСИ се уреждат от Закона за частните съдебни изпълнители. Частният съдебен изпълнител е независимо лице, подчиняващо се само на ЗЧСИ.
Основното задължение на специализираните лица е да спазват професионална тайна. Функциите на ЧСИ могат да бъдат обобщени по следния начин: събиране на вземания на физически и юридически лица, събиране на публични вземания при възлагане от държавен орган, извършване на въводи в недвижими имоти, предаване на движими вещи, провеждане на изпълнителни действия срещу длъжник, налагане на запори върху имущество на длъжник, предаване на заложено имущество, извършване на продажба на заложено имущество по реда, описан в Закона за особените залози или по реда, описан в Гражданско процесуалния кодекс, запечатване на помещения, оборудване, превозни средства по реда, описан в Търговския закон.
Частният съдебен изпълнител може да получи правото да проучва имущественото състояние на длъжник, да извършва справки, да набавя необходими документи и книжа, да бъде пазач на описано имущество, да извършва посредничество за постигане на спогодба между две и повече страни по даден спор.
Прочети още
Кантора съдебен изпълнител в Пловдив - ЧСИ Людмила Мурджанова
от ЧСИ Людмила Мурджанова
Кантората на частен съдебен изпълнител Людмила Мурджанова може да откриете в град Пловдив, на адрес: ул....
град Пловдив
рейтинг 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 4 рейтинг 5
Кантора ЧСИ в Търговище - ЧСИ Анелия Ананиева - Загорова
от ЧСИ Анелия Ананиева - Загорова
Кантората на ЧСИ Анелия Ананиева Загорова се намира в град Търговище, на ул. Георги Бенковски 1, вх. А, ет. 2. ЧСИ...
град Търговище
рейтинг 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 4 рейтинг 5
Кантора частен съдебен изпълнител в Русе - ЧСИ Милкана Македонска
от ЧСИ Милкана Македонска
Частен съдебен изпълнител Милкана Македонска извършва: събиране на вземания, налагане на запори, изпълнение...
град Русе
рейтинг 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 4 рейтинг 5
Кантора частен съдебен изпълнител в Пазарджик - ЧСИ Пазарджик
от ЧСИ Пазарджик
град Пазарджик
рейтинг 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 4 рейтинг 5
Кантора на Частен Съдебен Изпълнител в Пловдив - ЧСИ Мариана Обретенова
от ЧСИ Мариана Обретенова
ЧСИ Мариана Обретенова извършва събирания на вземания, налагане на запори, връчване на съдебни призовки,...
град Пловдив
рейтинг 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 4 рейтинг 5
Кантора на ЧСИ във Велико Търново - ЧСИ Димитър Бойчев
от ЧСИ Димитър Бойчев
Кантората на Частен съдебен изпълнител Димитър Бойчев може да откриете в град Велико Търново на адрес: ул....
град Велико Търново
рейтинг 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 4 рейтинг 5
Кантора на ЧСИ в Пирдоп - Янко Иванов Стоянов
от Янко Иванов Стоянов
Кантората на Частен съдебен изпълните Янко Иванов Стоянов може да откриете в град Пирдоп, Област София на...
град Пирдоп
рейтинг 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 4 рейтинг 5