Детективска агенция

Изпратете запитване на всички в тази категория.
Не се чете? Смени текста.
Код за сигурност
Детективските агенции предоставят на физически лица и фирми разнообразни детективски услуги с позволени от закона средства. Лицата, изпълняващи услугите, се наричат детективи. Покритието на услугите може да бъде както на територията на страната, така и в чужбина.
Основното правило, което се спазва от служителите на детективските агенции при извършване на услугите, е запазване на дискретност относно поверените им клиентски данни и друга информация.
Основните услуги, които се извършват, са: разкриване и доказване на изневери, брачни и предбрачни разследвания, издирване на длъжници и изчезнали лица, бизнес разследвания на фирми, проследяване на некоректни служители и наблюдение на обекти, извършване на справки относно физически лица, локализиране на скрити камери и подслушвателни устройства, събиране на съдебна информация и други услуги.
Най-често използваните услуги от страна на юридически лица са разследване при съмнения за шпионаж, изнасяне на фирмена информация и спазване на фирмената тайна. Фирмите могат да се възползват от детективски услуги при набирането на персонал и проучване на досиетата на кандидатите.
В повечето случаи в детективските агенции работят бивши служители на МВР. За извършване на гореизброените услуги, фирмите разполагат със специална апаратура и модерен автопарк.
Всяка детективска агенция трябва да е регистрирана според закона и да притежава съответния лиценз. При извършване на съответните услуги трябва да се издава и фактура или друг платежен документ.
Категория "Детективска агенция" - информация за адрес, населено място, телефон и факс, работно време, email и контакт. Запази час.