Счетоводни кантори

Изпратете запитване на всички в тази категория.
Не се чете? Смени текста.
Код за сигурност
Счетоводните кантори извършват пълно счетоводно обслужване и допълнителни услуги за физически и юридически лица. В тях работят квалифицирани счетоводители.
Счетоводните услуги за физически лица могат да бъдат следните: изготвяне на годишни данъчни декларации за различни видове доходи, подаване на годишни данъчни декларации по електронен път, извършване на регистрация по ЗДДС, изготвяне и подаване от името на клиента на месечни декларации по ЗДДС, подготовка на документи във връзка с ревизии от НАП, извършване на данъчни консултации и данъчна защита.
Счетоводните услуги за юридически лица са: счетоводна обработка на първични документи, изготвяне и подаване от името на клиента на декларации по ЗДДС, изготвяне на документи за дължими данъци, внасяне на платежни документи в съответната банка, изготвяне и представяне на годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет в НАП и НСИ, изготвяне на трудови и граждански договори, поддържане и администриране на трудови досиета на служителите и работниците, изготвяне на разплащателни ведомости и заплати и други.
За юридически лица, счетоводните кантори извършват и данъчно представителство пред НАП и НОИ и данъчна защита.
Счетоводните кантори могат да са разделени на отдели, всеки от които да предоставя специфичен вид услуга, например: отдел ТРЗ, отдел Оперативен и други. Освен гореизброените услуги, счетоводните кантори предлагат и други, свързани с мениджмънт, статистика и други направления.
Категория "Счетоводни кантори" - информация за адрес, населено място, телефон и факс, работно време, email и контакт. Запази час.
Искате повече клиенти?

Добави фирмата си в тази категория.

Напиши име на фирма и телефон и ние ще се свържем с теб!