Застрахователни агенции

Изпратете запитване на всички в тази категория.
Не се чете? Смени текста.
Код за сигурност
Застраховането представлява сключване на договор за определен период между клиента и доставчика на застрахователни услуги. При настъпване на събитие, описано в договора, застрахователят е задължен да изплати определеното обезщетение или да извърши съответното плащане към лицето.
Застраховките биват няколко вида, уредени в закона. Те са: лични и имуществени, доброволни и задължителни. Застраховките се изготвят от застрахователен брокер, агент или застрахователно дружество.
Застрахователните агенции или познати още като застрахователи, предлагат широк набор от услуги на своите клиенти. На практика клиентът може да застрахова абсолютно всичко. Предлаганият портфейл услуги включва: здравна застраховка, автомобилно застраховане, познато още като гражданска отговорност или автокаско, имуществено застраховане, застраховка живот или животозастраховане.
Предлагат се различни видове туристически застраховки. Фирмите могат да се възползват от застраховане при злополука на работното място и застраховка на отговорности. Отделните видове продукти се предлагат и в пакет и за повече от едно лице. На производствените предприятия се предлага техническо застраховане, включващо аварии на машини, електронна и друга техника, щети при наводнения и пожари.
Земеделските производители могат да застраховат земеделската си продукция и своите животни и птици при определени условия. Новост е авиационното застраховане. Финансовият риск също може да бъде застрахован. Съществува застрахователен пакет, насочен към корабоплаването и различните видове плавателни съдове.
Транспортните фирми могат да се възползват от редица застрахователните услуги.
Категория "Застрахователни агенции" - информация за адрес, населено място, телефон и факс, работно време, email и контакт. Запази час.
Искате повече клиенти?

Добави фирмата си в тази категория.

Напиши име на фирма и телефон и ние ще се свържем с теб!