Аптеки

Изпратете запитване на всички в тази категория.
Не се чете? Смени текста.
Код за сигурност
Аптеките са разпространени навсякъде, особено в големите градове. В повечето от тях се продават лекарствени средства по предписание от лекар. Най-общо аптеките се делят на: ветеринарни, билкови, хомеопатични, денонощни, онлайн и агроаптеки.
В зависимост от лицето, което обслужват, аптеките се класифицират на такива, които обслужват амбулаторно болни лица и такива, обслужващи лечебни заведения. Такива заведения за болнична помощ и онкологичните диспансери имат възможността за откриване на аптеки с цел задоволяване на нуждите си от лекарства и медикаменти.
По друга класификация се делят на частни аптеки и аптеки с публична собственост.
В големите хранителни магазини и търговски центрове се помещават, наред с обикновените аптеки за продажба на лекарства с рецепта или без, и билкови аптеки. Поради все повече навлизащата тенденция за лечение чрез алтернативни хомеопатични и билкови средства, голяма известност придобиха специализираните хомеопатични и билкови аптеки. Поради тази причина се откриват и нови такива обекти в градовете. Ветеринарните аптеки се намират в непосредствена близост до ветеринарните клиники.
Във всички видове аптеки, ветеринарни, билкови, хомеопатични, денонощни, се извършва приготвяне, опаковане, съхранение, контролиране, даване на консултации, отпускане на медикаменти с лекарско и без лекарско предписание, продажба на санитарно-хигиенни материали. Във всички обекти, с изключение на ветеринарните и агроаптеките, се предлагат хранителни добавки и медицинска и масова козметика.
Само денонощните и онлайн аптеките работят без прекъсване, останалите имат работно време, траещо от 08:00, 9:00 или 10:00 до 20:00 или 22:00 часа. В повечето случаи обектите се намират в центъра на града, като кварталните аптеки са с нормално работно време, като се почива в неделя и понякога в събота. Голяма гъстота на хомеопатични и обикновени аптеки за лекарства има около болниците и медицинските центрове.
Агроаптеките се срещат най-често в земеделските райони и в големите градове на местата, където се продават семена и фураж. В интернет пространството все повече навлиза и онлайн пазаруването на лекарства и хомеопатични медикаменти чрез онлайн аптеките.
Съществуват и обекти, обединяващи дейността на отделните билкови, хомеопатични и аптеки за продажба на медикаменти по лекарско предписание.
В България почти всички аптеки работят със Здравноосигурителната каса.

Категория "Аптеки" - информация за адрес, населено място, телефон и факс, работно време, email и контакт. Запази час.