Клиники и поликлиники

Изпратете запитване на всички в тази категория.
Не се чете? Смени текста.
Код за сигурност
Клиниките и поликлиниките са медицински обекти, в които се извършва диагностика и лечение на заболявания. Обектите са познати още като диагностично-консултативни центрове или ДКЦ.
Поликлиниките се намират в градовете, като в едно населено място може да има повече от едно ДКЦ. В тези медицински обекти работят лекари, завършили различни специалности. Специалистите имат свои лекарски кабинети, в които се приемат пациенти с различни оплаквания.
Клиниките и поликлиниките разполагат с медицинска апаратура, чрез която се извършват редица изследвания. На разположение са рентгенови апарати, ехографи, лаборатории за провеждане на изследвания. Освен лични лекари, в ДКЦ работят лекари по ортопедия и травматология, специалисти по акушерство и гинекология, УНГ, кардиолози и други, които са специалисти в съответните направления. Поликлиниките работят с НЗОК и доброволните здравноосигурителни фондове.
Освен поликлиники, финансирани от държавния бюджет, съществуват и частни такива.
Клиниките представляват специализирани болнични заведения. В тях се провежда научна и учебна дейност. Клиниките могат да се разделят на: клиники по ендокринология, клиники по гастроентерология, клиники по неврохирургия, клиники по кардиология, клиники по онкология и хематология, клиники по неврология и неонатология, клиники по алергология и други.
Някои клиники предлагат извършване на специализирани грижи 24 часа в денонощието. Във всяка клиника има обособени кабинети в съответните области. В тях работят специалисти в съответното направление.
Категория "Клиники и поликлиники" - информация за адрес, населено място, телефон и факс, работно време, email и контакт. Запази час.