Местни данъци и такси - Община Хайредин

Община Хайредин разполага с отдел, в който се събират местни данъци и такси върху недвижими имоти, наследства, превозните средства и други.

Община Хайредин - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Местни данъци и такси

Община Хайредин разполага с отдел, в който се събират следните местни данъци и такси:

  • патентен данък;
  • данък върху недвижимите имоти и лихви;
  • данък върху наследствата и лихви;
  • данък върху превозните средства и лихви;
  • такса битови отпадъци и лихви;
  • данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин;
  • пътен данък;
  • глоби, санкции и неустойки, наказателни постановления, обезщетения и начети, събрани от общините.

Телефон за връзка с общината, ще откриете в обект Административен център.

Автор:

Местни данъци и такси - Община Хайредин
Още Дейности предлагани от Община Хайредин
Ключови думи за услугата: местни данъци и такси Хайредин, данък върху недвижимите имоти Хайредин, данък наследства Хайредин, данък превозните средства Хайредин
Тази страница е посетена 1123 пъти.
Общо посещение на профила: 14645.