Начало » Оферти »Правна Кантора България

Правна Кантора България

Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ, СД, ЕООД, ООД, ЕАД, АД с финансови /задължения/, данъчни и юридически проблеми.

Рейтинг 0
Infocall.bg
Infocall.bg
цена: 100 00 лв.

Взети ваучери:

0

Офертата е валидна:

от 25.08.2015г. до 31.12.2015г.
Офертата е изтекла
Информация за офертата

Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции.

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законното Решение на Вашия проблем.

Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по обстоятелствата.

Какво включва услугата Продажба на фирма-Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.Изваждане на удостоверение за актуално състояние.И всичко това с едно посещение в офиса ни -300 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.

НОМИНАЛНИ УСЛУГИ

Номиналната услуга може да бъде НОМИНАЛЕН УПРАВИТЕЛ, НОМИНАЛЕН СОБСТВЕНИК, НОМИНАЛЕН ДИРЕКТОР, НОМИНАЛЕН АКЦИОНЕР.

Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи, в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:

- Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.

- Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.

- Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества.

Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас. Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно, в което ще бъдат включени всички правомощия, от които имате нужда.

Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Правна Кантора България има няколко адвокатски офиса, находящи се в гр.София, гр.Пловдив, гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково гр.Пазарджик-за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

С предварително уговорена среща на Телефон: 0892918797  http://kpd.ovo.bg

Правна Кантора България - PRAVNA KANTORA BG.
Условия на промоционалната оферта
Офертата е предоставена от PRAVNA KANTORA BG.
Правна Кантора България
Пловдив
Няма актуален телефон
Изпратете запитване
Моля, попълнете на кирилица!