Здравен мониторинг в София - Център - ОК Плюс

Служба по трудова медицина ОК Плюс извършва услуги свързани със здраавен мониторинг в град София.

ОК Плюс - Infocall.bg
ОК Плюс - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Здравен мониторинг в София - Център

Служба по трудова медицина ОК Плюс извършва услуги свързани със здраавен мониторинг в град София.

Здравният мониторинг, осъществяван от СТМ ОК Плюс, се изразява най-общо в наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната от тях дейност.

Здравният мониторинг, предлаган от Служба по трудова медицина ОК Плюс вклчва:

  • Изготвяне на списък на задължителните периодични профилактични прегледи и клинико-лабораторни изследвания на служителите съгласно условията на нормативната уредба и факторите на работната среда
  • Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период
  • Анализ на заболеваемостта
  • Обобщен анализ
  • Изготвяне и поддръжка на досиета за здравното състояние на служителите на електронен и хартиен носител
  • Изготвяне на заключение за годността на работниците и служителите при постъпване на работа и при изпълнение на конкретен вид работа в предприятието
  • Организиране и извършване на изследвания и профилактични прегледи

 

Автор:

Здравен мониторинг в София - Център - ОК Плюс
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от ОК Плюс
Ключови думи за услугата: служба трудова медицина София Център, измервания условия труд София Център, оценка риска София Център, здравен мониторинг София Център, консултантска помощ София Център
Тази страница е посетена 574 пъти.
Общо посещение на профила: 7411.
Телефонен номер е поискан 54 пъти.