Начало » Страници » Абонаментен план - Клиентска страница МЕГА

  Абонаментен план - Клиентска страница МЕГА

  КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ на абонаментен план тип „МЕГА” притежава следните характеристики: 

  Основен профил - съдържа следните информационни полета:

  • Име на фирмата / организацията  или Търговска марка
  • Лого на фирмата / организацията  
  • Адрес на фирмата / организацията  
  • Телефони – стационарен и мобилен
  • Кратко описание на дейността - до 200 символа
  • Избор на ключови думи – до 20 броя
  • Уеб сайт
  • Контактна форма за e-mail връзка
  • Карта от Google Maps 
  • Презентационно Видео

  Бутон / Таб/ „ За Нас”  - съдържа НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ презентационни страници тип „Инфо Страница”

  Презентационна страница Инфо страница – харектеристика:

  • Заглавие на страницата - до 50 символа
  • Презентационен текст – поне 200 думи
  • До 5 изображения
  • Презентационно видео

  Бутон / Таб/ „ Услуги” -  съдържа НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ презентационни страници тип „Услуга” 

  Презентационна страница Услуга – харектеристика:

  • Име на услугата
  • Презентационен текст  за услугата
  • До 5 броя презентационни изображения на услугата
  • Презентационно видео на услуга
  • Форма за запитване за конкретната услуга
  • Безплатно добавяне на всяка услуга в до 5 отрасъла / катагории

  Бутон / Таб/ „ Продукти” -  съдържа НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ презентационни страници тип „Продукт”

  Презентационна страница Продукт- харектеристика:

  • Име на продукта
  • Презентационен текст за продукта
  • До 5 презентационни изображения на продукта
  • Презентационно видео на продукт
  • Форма за запитване за конкретния продукт
  • Безплатно добавяне на всеки продукт вдо 5 отрасъла / катагории

  Бутон / Таб/ „ Обекти ” -  съдържа НЕОГРАНИЧЕН брой презентационна страница тип „ Обект”

  Презентационна страница Обект – характеристика:

  • Име на обекта
  • Презентационен текст
  • 5 презентационни изображения
  • Презентационно видео на обекст
  • Форма за запитване за конкретния обект
  • Телефони за конатакт с обекта
  • Работно време
  • Google Streetview
  • Включване на обекта в до НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ отрасъла / катагории

  Модул Коментари и Оценка

  Всички ПРОДУКТИ, УСЛУГИ и ОБЕКТИ на фирми с абонаментен план тип „МЕГА” се позиционират с приоритет в отраслите и при търсено спрямо ПРОДУКТИ, УСЛУГИ и ОБЕКТИ на фирми на абонаментен план тип „ПЛЮС” И тип „СТАРТ”.

  *При сключване на едногодишен абонамент получавате БЕЗПЛАТНО (ако желаете):

  • Презентационно видео на Началната страница на infocall.bg за 1 месец
  • Анимиран Банер тип „ПЛЮС” за 3 месеца.

   

  Корекции на клиентската страница тип  „МЕГА”:

  Всеки клеинт на infocall.bg ще има възможност да променя сам информацията в своята клиентска страница, посредством индивидуална администрация, която ще получи от нашия екип по e-mail. След извършените корекции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през неговата администрация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има срок до 2 работни дни , в които да одобри и ако е необходимо да преработи (с цел оптимизация на информацията в GOOGLE )  извършените промени.