Начало » Страници » Абонаментен план - Клиентска страница СТАРТ

  Абонаментен план - Клиентска страница СТАРТ

  КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ на абонаментен план тип „СТАРТ” притежава следните елементи и характеристики: 

  Основен профил - съдържа следните информационни полета:

  • Име на фирмата / организацията  или Търговска марка
  • Лого на фирмата / организацията  
  • Адрес на фирмата / организацията  
  • Телефони – стационарен и мобилен
  • Кратко описание на дейността - до 200 символа
  • Избор на ключови думи – до 5 броя
  • Уеб сайт
  • Контактна форма за e-mail връзка
  • Карта от Google Maps 

  Бутон / Таб/ „ За Нас”  - съдържа 1 презентационна страница тип „Инфо Страница”

  Презентационна страница Инфо страница – харектеристика:

  • Презентационен текст – поне 200 думи
  • До 5 изображения

  Бутон / Таб/ „ Услуги” -  съдържа до 2 броя презентационни страници тип „Услуга” 

  Презентационна страница Услуга – харектеристика:

  • Име на услугата
  • Презентационен текст  за услугата
  • До 5 броя презентационни изображения на услугата
  • Форма за запитване за конкретната услуга
  • Безплатно добавяне на всяка услуга в 1 отрасъл / катагория

  Бутон / Таб/ „ Продукти” -  съдържа до 2 броя презентационни страници тип „Продукт”

  Презентационна страница Продукт- харектеристика:

  • Име на продукта
  • Презентационен текст за продукта
  • До 5 презентационни изображения на продукта
  • Форма за запитване за конкретния продукт
  • Безплатно добавяне на всеки продукт в 1 отрасъл / катагория

  Бутон / Таб/ „ Обекти ” -  съдържа до 2 презентационни страници тип „ Обект”

  Презентационна страница Обект – характеристика:

  • Име на обекта
  • Презентационен текст
  • До 5 презентационни изображения
  • Форма за запитване за конкретния обект
  • Телефони за конатакт с обекта
  • Работно време
  • Google Streetview
  • Включване на обекта в 1 отрасъл / катагория

  Модул Коментари и Оценка

  *При сключване на едногодишен абонамент получавате по желание БЕЗПЛАТНО:

  • Анимирана Банерна реклама тип „СТАРТ” за 3 месеца

  Пояснение:

  Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не предлага Услуги той може да използва двете Презентационни  страници за Услугите  за своите Презентационни  страници за Продукти или Обекти .

  Пример ако не предлагате Услуги:

  Ви ще ползвате една Презентационна страница Инфо страница ; четири Презентационни страници за  Продукти  и две Презентационни страници за Обекти.

  Ако все пак не успеете да поместите желаната от Вас информация в КЛИЕНТСКАТА СТРАНИЦА тип „СТАРТ” можете да се възползвате от КЛИЕНТСКА СТРАНИЦА  тип „ПЛЮС” или „МЕГА” , които са с по-голям капацитет.

  Корекции на клиентската страница тип „СТАРТ”:

  Всеки клеинт на infocall.bg ще има възможност да променя сам информацията в своята клиентска страница, посредством индивидуална администрация, която ще получи от нашия екип по e-mail. След извършените корекции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през неговата администрация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има срок до 2 работни дни , в които да одобри и ако е необходимо да преработи (с цел оптимизация на информацията в GOOGLE )  извършените промени.