Начало » Страници » Ръководство - Инфо страници

  Ръководство - Инфо страници

  Добавяне на информационни страници.

   

  1. За актуализиране информацията на клиентската страница на Вашата фирма, трябва да кликнете върху менюто „Моята фирма”:

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. Пред вас трябва да се появи следния прозорец:

  2

   

  Тук имате няколко опции за корекция на информацията.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  3. Опцията „Изтрий тази страница” не е препоръчителна, защото ще се загуби цялата изписана до този момент информация.

  3

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4. Пред Вас е възможността да добавите и нови допълнителни страници.

  Добавянето става чрез бутона „Добави нова страница”.

  4

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  5. След избора на бутона, се отваря следния прозорец:

  5

   

  Може да въведете свободно информацията и да добавите снимки в уточнения размер и формат (максимум 5 броя):

  1.        Име на страницата;
  2.        Съдържание на страницата;
  3.        Снимки.

  Изискванията за въвеждане на данните са идентични с тези в страница „За нас”.

  Моля, при въвеждането на текста в страницата, наберете го на Notepad и след това го поставете в прозореца.

  След това кликване върху бутона ЗАПАЗИ (долу вляво).

  Актуализиране на информацията в страница „Услуги” и добавяне на допълнителни такива

  След като приключите с корекциите в страницата „За нас”, може да преминете към корекция на страницата „Услуги”.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  6. В страница „За нас” може да изберете опцията „Коригирай тази страница”:

  6

   

  По този начин може да актуализирате основното представяне.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. След избора на опцията за корекция на страницата, се отваря следния прозорец:

  7

   

  1.        Име на страницата: това е полето, в което е записана основната дейност + населено място. Препоръчително е да не променяте вече посочената информация, защото може да попречите на оптимизацията на Вашата фирма в Google.
  2.        Съдържание на страницата: полето, в което в свободен текст може да представите Вашия бизнес, включително:
  •          история на фирмата;
  •          основна дейност;
  •          какво предлага/извършва фирмата;
  •          как предлага своите продукти/услуги;
  •          къде ги предлага (пазари);
  •          на каква цена (включително начин на разплащане);
  •          предоставяте ли гаранция;
  •          и всичко друго, което касае Вашия бизнес.

  Препоръчително е текстът да не бъде копиран от източник от интернет, а да бъде уникален, което ще помогне значително за оптимизацията на Вашата дейност и по-доброто позициониране в Google на бизнеса, който извършвате.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  8. Препоръка: за по-добрата визия на текста е добре той да бъде написан на Notepad, преди да бъде поставен в страницата. След като изпишете текста в Notepad, копирайте го и след това го поставете.