Начало » Страници » Ръководство - Обекти

  Ръководство - Обекти

  Актуализиране на информацията в страница „Обекти”

   

   

  1. За актуализиране информацията на клиентската страница на Вашата фирма, трябва да кликнете върху менюто „Моята фирма”:

   

  Предоставя се възможността за коригиране на страница „Обекти.

   

  Тук могат да бъдат посочени абсолютно всички обекти, свързани с дейността на фирмата, включително:

   

  •          офис;
  •          магазин;
  •          склад;
  •          производствена база;
  •          и други.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. За корекция на информацията в текущ обект, трябва да кликнете върху опцията „Коригирай този обект”:

  2

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. След това ще се отвори следния прозорец:

   

  3

   

  1.        Име на обекта: при неточност на посочената информация, може да промените името на обекта и неговото описание;
  2.        Описание на обекта: в него се посочват наименованието на фирмата, наименованието на обекта, точния адрес и населеното място;
  3.        При промяна в населеното място, задавате съответно област, община и град/село. Въвеждате и точен адрес (квартал, улица);
  4.        Ако картата не е позиционирана точно, може да коригирате това чрез преместване на тикчето на правилната позиция;
  5.        Коригирайте телефонни номера и добавете други. Може да добавите снимки с указания формат и размер (максимум 5 на брой);

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4. Може да промените работното време или да го спрете изцяло като отмаркирате тикчето, поставено непосредствено над самата графа с дните от седмицата: 

  4

  След това кликвате върху бутона ЗАПАЗИ (долу вляво).

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  5. Може да изтриете съществуващ обект чрез избора на бутона „Изтрий този обект”:

  5

  Имайте предвид, че с изтриването на обекта, цялата записана в него информация ще бъде загубена.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  6. Освен корекция на съществуващ, може да добавите и нов обект. За целта кликнете върху бутона „Добави нов обект”:

  6

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7. След избора трябва да се отвори следния прозорец:

  7

  1.        Именувате обекта и след това изписвате населеното място, в което се намира;

  Пример: Леярски цех в София

  В случай, че населеното място е малко и желаете оптимизация за съответната община или област, добавете и нейното име.

  Пример: Леярски цех в Лозен-София

  1.        В „Описание на обекта” трябва да опишете къде точно се намира той и да посочите допълнителна информация. Текстът трябва да се набере на Notepadи след това да се постави в страницата;
  2.        Въвеждате област, община и населено място. Посочвате точния адрес на обекта;
  3.        Ако знаете къде точно на картата е разположен обекта, може да преместите тикчето върху картата;
  4.        Добавете телефонни номера;
  5.        Добавете или спрете работното време. Спирането се извършва чрез отмаркиране на тикчето, поставено непосредствено над самата графа с дните от седмицата.

  След това кликвате върху бутона ЗАПАЗИ (долу вляво).