Информационен телефон 4636
058 60 22 03

Професионална гимназия по аграрно стопанство ПГАС Добрич

рейтинг 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 4 рейтинг 5 Обща оценка: 0/5 , Оценили 0 човека

Професионална гимназия по Аграрно стопанство в Добрич предлага паралелки и обучение по Стопанска механизация, Икономист мениджър и Земеделско стопанство

град Добрич
Бул. 25 Септември № 86

ПГ по Аграрно Стопанство град Добрич

Професионална гимназия по Аграрно стопанство Добрич предлага обучения по Земеделско стопанство, Механизация на селското стопанство и Икономист-мениджър.

В ПГ по Аграрно стопанство Добрич своето обучение водят 380 ученика в 17 паралелки, които са разпределени в шест професии и специалности. В обучението на учениците участие вземат 56 педагогически и непедагогически служители. Училищното ръководсвто е изградило отлични условия за провеждане на учебните занятия, както по теория, така и по практика.

Учебното заведение разполага със 125 декара земя, които включват, учебен корпус, физкултурен салон, 2 открити физкултурни площадки, oборудван напълно машинно-тракторен парк, 3 полигона, лаборатории, работилници, 2 нови компютърни кабинета, музейна сбирка за историята на техникума, музей на селскостопанска техника, ученическа сладкарница и медицински кабинет.

ПГ по Аграрно стопанство Добрич взема участие в редица извън класни дейности като:

  • Хип-хоп
  • Ние изработваме и творим уникални сувенири, макети и пана.
  • Самодейна група, изучаване и пресъздаване на народен фолклор. Акцентира се точно върху земеделските и трудови обичаи.
  • Учебната година открихме с изложение-Ученически униформи на нашите предци.
  • Ние сме членовете на ученическия съвет в ПГ по Аграрно стопанство Добрич. Нашата основна задача е събирането, популяризация и обменянето на мнения и идей на нашите съученици. Целта ни е да бъдем полезни на училището и на себе си.

В ПГ по Аграрно стопанство Добрич са създадени специализирани кабинети за учебните занятия по Селскостопански машини, Животновъдство, Растениевъдство, Трактори и автомобили, и други.

Практиката се провежда в оборудвани работилоници с нужната земеделска техника. За провеждането на практиката се ползват 2 работилници, специализирани по Трансмисия на автомобила и трактора и Двигатели с вътрешно горене.

Обекти на ПГАС Добрич

Сграда на гимназия по Аграрно стопанство Добрич

Община Добрич, Добрич,
бул. 25 ти септември 86

тел. 058 60 27 64, 0878 103 205

ПГАС Добрич има обекти в следните градове:Добрич.

Последни коментари
Тази страница е посетена 331 пъти.