Обучение Телекомуникационни системи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов

ПГАВТ А С Попов извършва обучение на ученици по специалност Телекомуникационни системи в град София.

ПГАВТ А С Попов - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение Телекомуникационни системи в София-Света Троица

ПГАВТ А С Попов извършва обучение на ученици по специалност Телекомуникационни системи в град София.

Специалност „Телекомуникационни системи“

направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия „Техник по-комуникационни системи“

Специалността „Телекомуникационни системи” е модерна и перспективна специалност. С изучаването на учебни предмети като Електротехника, Градивни елементи, Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, учениците поставят основите за изучаването на бъдещата им професия. В учебните предмети от специфичната теоретична и практическа професионална подготовка — Потребителски устройства, Преносни системи, Уплътнителни системи, Комутационни системи, Цифрови мрежи и системи, Мобилни телекомуникации, Отраслови стандарти, Учебна практика и Лабораторна практика — се придобиват знания и умения за телекомуникационните мрежи и системи, за възлите и устройствата в тях, изучават се съвременни дигитални технологии за пренос, комутиране и мултиплексиране на информация. Часовете по-лабораторна и учебна практика се провеждат в специализирани лаборатории и работилници, оборудвани със съвременна техника и апаратура. Придобиват се знания и умения за цифрови комутационнии мобилни системи, телекомуникационни мрежи и терминални устройства; професионални компетенции за проектиране, експлоатация, диагностика и поддръжка на телекомуникационна техника; мобилни мрежи и системи; оптични мрежи.

След завършване на тази специалност учениците могат да работят във фирми за телекомуникационна техника, сигнално-охранителни системи, мобилни оператори, оператори на телекомуникационни услуги и др.

Автор:

Обучение Телекомуникационни системи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов
Обучение Телекомуникационни системи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 1Обучение Телекомуникационни системи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 2Обучение Телекомуникационни системи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 3Обучение Телекомуникационни системи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 4
Още Специалности предлагани от ПГАВТ А С Попов
Ключови думи за услугата: обучение телекомуникационни системи София Света Троица
Тази страница е посетена 750 пъти.
Общо посещение на профила: 19951.
Телефонен номер е поискан 37 пъти.