Преподаватели - ПГГС Христо Ботев Велинград

Екипът от преподаватели към ПГГС Христо Ботев Велинград.

Рейтинг 5
ПГГС Христо Ботев Велинград - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Преподаватели

инж. Стефан Борисов Шулев – Директор;

инж. Надежда Иванова Шатърска – Ганчева – заместник директор учебно-производствена дейност /ЗДУПД/;

Георги Василев Янчев – заместник директор учебна дейност /ЗДУД/;

Гергана Христова Карафезиева – информатика, ръководител направление ИКТ;

Марина Стоичкова Богданова – български език и литература;

Недялка Емануилова Стефанова – български език и литература;

Цветан Стоянов Гугалов – математика;

Здравко Христов Ботушанов – ИТ, предприемачество, горско законознание, икономика;

Людмила Василева Алексиева – физика, информатика и информационни технологии;

Асена Петрова Лилова – химия, горско повознание, ботаника;

Георги Иванов Кривулев – история и цивилизация, география и икономика;

Здравка Костадинова Гугалова – психология, етика и право, свят и личност, философия;

Снежанка Атанасова Гончева – руски език;

Даниела Дафова-Илиева – английски език;

Ирина Стефанова Аврамова – английски език;

Димитър Блаженов Муртин – физкултура и спорт;

инж. Ася Христова Линчева – геодезия, механизация на горското стопанство, горски транспорт, механизация на дърводобива;

инж. Вергиния Георгиева Иванова – горски култури и селекция, защита на гората, горски строежи;

инж. Ирина Димитрова Ачева – дендрология, ловно стопанство, лесоползване, борба с ерозията;

инж. Цветан Владимиров Чечев – механизация по горско стопанство, лесовъдство, дендрология;

инж. Филип Йорданов Устабашиев – рибовъдство, дивечовъдство, лесовъдство, горско законознание, лесоустройство, лов.

Автор:

Преподаватели - ПГГС Христо Ботев Велинград
Ключови думи за продукта: преподаватели ПГГС Христо Ботев Велинград
Тази страница е посетена 473 пъти.
Общо посещение на профила: 11294.