Обучение по специалност Горско и ловно стопанство - ПГГС Христо Ботев Велинград

ПГГС Христо Ботев град Велинград предлага обучение на ученици по специалност Горско и ловно стопанство.

ПГГС Христо Ботев Велинград - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение по специалност Горско и ловно стопанство

ПГГС Христо Ботев град Велинград предлага обучение на ученици по специалност Горско и ловно стопанство. Приемат се ученици със завършен 8 клас.

Освен общообразователните и специализирани дисциплини, допълнително се изучават в разширена форма:

  • дивечовъдство;
  • рибовъдство;
  • ловно стопанство.

Придобива се трета степен на професионална квалификация по професия техник - лесовъд, специализирана към дейности, насочени към стопанисване на дребния и едър дивеч. Придобиват се и следните свидетелства:

  • за правоспособност за работа с бензиномоторни триони и храсторези;
  • за управление на МПС.

Възможност за реализация има в горските и ловните стопанства, бази за развъждане на дивеч, охрана на дивеча и рибата. След завършване има възможността кандидатстване във всички висши учебни заведения.

Автор:

Обучение по специалност Горско и ловно стопанство - ПГГС Христо Ботев Велинград
Подобни от категорията
Още обучение предлагани от ПГГС Христо Ботев Велинград
Ключови думи за услугата: обучение специалност горско стопанство Велинград, обучение специалност ловно стопанство Велинград
Тази страница е посетена 667 пъти.
Общо посещение на профила: 10276.