Обучение по специалност Горско стопанство и дърводобив - ПГГС Христо Ботев Велинград

ПГГС Христо Ботев град Велинград предлага обучение на ученици по специалност Горско стопанство и дърводобив.

ПГГС Христо Ботев Велинград - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение по специалност Горско стопанство и дърводобив

ПГГС Христо Ботев град Велинград предлага обучение на ученици по специалност Горско стопанство и дърводобив. Приемат се ученици със завършен 7 и 8 клас. По време на обучението се изучават общообразователни и специализирани дисциплини. Придобиват се умения, които спомагат за реализацията в системата на горските стопанства, лесозащитни станции, фирми за добив и търговия с дървен материал, проектантски фирми.

Придобива се трета степен на професионална квалификация по професия техник - лесовъд и следните свидетелства:

  • за правоспособност за работа с бензиномоторни триони и храсторези;
  • за управление на МПС.

След завършване на специалността, има възможност за кандидатстване във всички висши учебни заведения.

Автор:

Обучение по специалност Горско стопанство и дърводобив - ПГГС Христо Ботев Велинград
Подобни от категорията
Още обучение предлагани от ПГГС Христо Ботев Велинград
Ключови думи за услугата: обучение специалност горско стопанство Велинград, обучение специалност дърводобив Велинград
Тази страница е посетена 540 пъти.
Общо посещение на профила: 10282.