ПГТХТ Никола Стойчев Разлог

ПГТХТ Никола Стойчев град Разлог извършва прием и обучение на ученици от 8 до 12 клас по специалностите Икономическа информатика, Организация обслужването в хотелиерството, Кетъринг и Производство на кулинарни изделия и напитки.

ПГТХТ Никола Стойчев Разлог - Infocall.bg
ПГТХТ Никола Стойчев Разлог - Infocall.bg
ПГТХТ Никола Стойчев Разлог - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Обучение ученици 8-12 клас

ПГТХТ Никола Стойчев е Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии на територията на град Разлог. Гимназията обучава ученици от 8-12 клас в 4 специалности и 14 паралелки. Специалностите, които ПГТХТ Никола Стойчев предлага са:

 • Икономическа информатика;
 • Организация обслужването в хотелиерството;
 • Кетъринг;
 • Производство на кулинарни изделия и напитки.

ПГТХТ Никола Стойчев град Разлог обучава над 300 ученика, като във всяка специалност получават професионални знания, успоредно с езиково обучение и общообразователна подготовка. Чуждите езици, изучавани в гимназията, са:

 • английски език;
 • немски език;
 • руски език;
 • френски език.

В учебната програма на Гимназия по туризъм и хранителни технологии има специални часове по учебна практика. В допълнителните часове, учениците получават знания и умения за тънкостите на изучаваната специалност.

Обучение ученици 8-12 клас - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог
Обучение ученици 8-12 клас - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог - изображение 1Обучение ученици 8-12 клас - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог - изображение 2Обучение ученици 8-12 клас - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог - изображение 3Обучение ученици 8-12 клас - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог - изображение 4

Материална база ПГТХТ Никола Стойчев

Материалната база на ПГТХТ Никола Стойчев град Разлог разполага с множество кабинети, съвременно и уютно оборудвани. Професионалната гимназия разполага с:

 • 8 кабинета по общообразователни дисциплини;
 • 3 кабинета по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство;
 • 3 кабинета по икономически дисциплини.

Гимназията разполага с общежитие и с комплекси по информационно-комуникационни и хранителни технологии.

Обучението в Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии град Разлог се ръководи от квалифицирани преподаватели, притежаващи необходимата техническа и научна подготовка.

Материална база ПГТХТ Никола Стойчев - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог

Специалност Организация на хотелиерството

За ученици след завършен 7 клас, ПГТХТ Никола Стойчев град Разлог предлага прием в специалност Организация на хотелиерството.

Учениците, завършили тази специалност, получават отлични познания относно това как да организират, планират и контролират обслужването на гостите в ресторанти и хотели.

Възпитаниците успешно се реализират като ръководители, технолози, мениджъри и специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството.

Те заемат важни и отговорни длъжностни позиции в хотели, ресторантски комплекси, фирми за контрол на качеството в ресторантьорството и хотелиерството и други търсени на пазара професии.

Специалност Организация на хотелиерството - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог

Специалност Икономическа Информатика

По специалност Икономическа Информатика към ПГТХТ Никола Стойчев град Разлог се извършва прием след 7 клас. Желаещите кандидати за специалност Икономическа Информатика полагат приемен изпит по математика и БЕЛ ( тест ).

Учебната програма за специалност Икономическа Информатика включва:

 • програмиране и алгоритмични езици;
 • икономическа информатика;
 • счетоводство на предприятието;
 • организация на компютъра;
 • обща икономическа теория.

В Специалност Икономическа Информатика, ученици изучават задължителни дисциплини като чужди езици, химия, физика, математика и информационни технологии.

Учениците, завършили тази специалност, получават свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия Икономист-Информатик и Диплома за средно образование.

Специалност Икономическа Информатика - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог

Специалност Кетъринг

За учениците след завършен 8 клас, ПГТХТ Никола Стойчев град Разлог извършва прием в специалност Кетъринг. Учениците от ПГТХТ Никола Стойчев, избрали да изучават специалност Кетъринг, получават отлични знания относно:

 • организиране на вечери и коктейли;
 • кетърингово обслужване в заведения;
 • кетърингово обслужване по желание на клиента.

Срокът на обучение на специалност Кетъринг е 4 години, като учениците получават документ за практикуване по професия Готвач / Сервитьор - барман и диплома за средно образование.

 

Специалност Кетъринг - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог

Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки

ПГТХТ Никола Стойчев Разлог извършва прием на ученици след завършен 8 клас в специалност Производство на кулинарни изделия и напитки.

Основните умения, които ще се усвоят по време на 4-годишния период на обучение, са насочени в областта на планирането, организирането, ръководството и контрола на:

 • обслужването на посетителите на ресторанти от различен клас;
 • основните технологични процеси;
 • основните насоки на управлението в областта на ресторантьорството;
 • техниката в ресторантьорството.

Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки - ПГТХТ Никола Стойчев Разлог
Ключови думи: професионална гимназия Разлог, икономическа информатика Разлог, кетъринг Разлог, организация обслужването в хотелиерството Разлог, производство кулинарни изделия напитки Разлог, прием ученици Разлог, обучение ученици 8 12 клас Разлог, ПГХТ Никола Стойчев Разлог
Етикети: Гимназия, Прием след 7 клас
Тази страница е посетена 8969 пъти.
Общо посещение на профила: 10412.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка