ПМГ Св. Климент Охридски

Природо-математическа гимназия Св. Климент Охридски град Силистра извършва обучение на ученици в специалност Математика, Информационни технологии, Биология и здравно образование.

ПМГ Св. Климент Охридски - Infocall.bg
ПМГ Св. Климент Охридски - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За Гимназията

Природо-математическата гимназия в Сливен

ПМГ Св. Климент Охридски е Природоматематическата гимназия в град Сливен, кояро извършва прием и обучение на ученици от 8 до 12 клас по специалност Математика, Информационни технологии, Биология и здравеопазване. Формата на обучение в гимназията е дневна и самостоятелна.

Природоматематическата гимназия Св. Климент Охридски град Сливен организира интензивни курсове по математика за ученици от 7 клас с продължителност 40 учебни часа.

Извършен е ремонт на сградата на ПМГ Св. Климент Охридски град Сливен по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Силистра. Ремонтът на сградата включва ремонт на покрива, саниране на сградата и поставяне на енергоспестяващо осветление в класните стаи и физкултурния салон.

Учебното зведение разполага обновен сутерен, 4 компютърни кабинета и 2 мултимедийни зали, които са ремонтирани със средства от училищното настоятелство и от бюджета на гимназията.

Учениците от ПМГ Св. Климент Охридски град Сливен вземат участие по Европейския проект Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти - УСПЕХ.

В учебното заведение има изграден клуб Театрално студио, който дава възможност на учениците да проявят своите артистични заложби и в края на учебната година и да покажат таланта си на сцена.


Природо-математическата гимназия в Сливен - ПМГ Св. Климент Охридски
Природо-математическата гимназия в Сливен - ПМГ Св. Климент Охридски - изображение 1Природо-математическата гимназия в Сливен - ПМГ Св. Климент Охридски - изображение 2Природо-математическата гимназия в Сливен - ПМГ Св. Климент Охридски - изображение 3Природо-математическата гимназия в Сливен - ПМГ Св. Климент Охридски - изображение 4
Ключови думи: обучение математика Силистра, обучение информационни технологии Силистра, биология здравнo образование Силистра, природо математическа гимназия Силистра, прием математическа гимназия Силистра
Етикети: Гимназия
Тази страница е посетена 6236 пъти.
Общо посещение на профила: 8087.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка